Newsletter
Pytania i Porady
Sprzeciw do nakazu zapłaty
O elektronicznym postępowaniu upominawczym stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Do postępowania tego stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym.  ...
W chwili obecnej należy wezwać HOIST I Niestandaryzowany Sekury Sąd uwzględnił Pani skargę na postanowienie referendarza sądowe
Pytania i Porady
Zarzuty do nakazu zapłaty
W razie niemożności doręczenia w sposób wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora...
Jak wynika z załączonego pozwu nakaz zapłaty został wydany w tr
Pytania i Porady
Wezwanie do zapłaty
Bardzo często nasi Klienci zgłaszają zastrzeżenia w związku z opublikowaniem informacji o zadłużeniu, które uległo przedawnieniu. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć regulacje prawne związane z tym zagadnieniem. ...
W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinien Pan poinformować W mojej ocenie powinien Pan rozważyć zignorowanie kolejnych wez
Pytania i Porady
Apelacja
Zgodnie z treścią art. 388 Kodeksu cywilnego jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia...
Pytania i Porady
Firmy windykacyjne
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem grupy Ultimo, który gromadzi środki przeznaczone na finansowanie kolejnych zakupów dużych portfeli wierzytelności nieregularnych. ...
Pytania i Porady
Inne
Postępowanie nakazowe uregulowane jest w art. 500 - 507 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Istotą postępowania nakazowego jest to, iż sąd może orzec o przedmiocie procesu nakazem karnym bez kon...
Zgodnie z art. 203 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego pozew Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że jest Pan por
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Roszczenie firmy PG PRESCO w chwili obecnej uległo przedawnieniu i przekształciło...
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...