Newsletter
Pytania i Porady
Sprzeciw do nakazu zapłaty
Wiadomym jest, iż w prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań sądowych wymaga siłą rzeczy gromadzenia  szeroko pojętej dokumentacji zwanej w praktyce sądowej aktami. Aby usprawnić prace sekretariatów sądowych  i w ogóle funkcjonowania sąd...
W chwili obecnej należy wezwać HOIST I Niestandaryzowany Sekury Sąd uwzględnił Pani skargę na postanowienie referendarza sądowe
Pytania i Porady
Zarzuty do nakazu zapłaty
Postępowanie nakazowe jest jednym z szczególnych postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 484 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje ...
Jak wynika z załączonego pozwu nakaz zapłaty został wydany w tr
Pytania i Porady
Wezwanie do zapłaty
W dniu dzisiejszym wielu naszych Klientów zgłosiło nam otrzymanie przed sądowego wezwania do zapłaty od firmy Navi Lex o treści „Działając w imieniu obecnego wierzyciela - EOS Investement Poland Gmbh z siedzibą w Hanburgu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, informuję Pana...
W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinien Pan poinformować W mojej ocenie powinien Pan rozważyć zignorowanie kolejnych wez
Pytania i Porady
Apelacja
Zgodnie z treścią art. 388 Kodeksu cywilnego jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia...
Pytania i Porady
Firmy windykacyjne
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem grupy Ultimo, który gromadzi środki przeznaczone na finansowanie kolejnych zakupów dużych portfeli wierzytelności nieregularnych. ...
Pytania i Porady
Inne
Każdy z nas zapewne nie jeden raz w swoim życiu spotkał się z terminem Bankowego tytułu egzekucyjnego. Jest to bardzo charakterystyczna instytucja funkcjonująca w Polskim systemie prawnym już od czasów II Rzeczpospolitej wówczas je...
Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że jest Pan por W mojej ocenie w niniejszej sprawie należy wnieść jak najszybci
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...