Newsletter
Pytania i Porady
Sprzeciw do nakazu zapłaty
Wiadomym jest, iż w prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań sądowych wymaga siłą rzeczy gromadzenia  szeroko pojętej dokumentacji zwanej w praktyce sądowej aktami. Aby usprawnić prace sekretariatów sądowych  i w ogóle funkcjonowania sąd...
Sąd uwzględnił Pani skargę na postanowienie referendarza sądowe Od czasu wyjazdu z Polski nie kontaktował się ze mną nikt w tej
Pytania i Porady
Zarzuty do nakazu zapłaty
Postępowanie nakazowe jest jednym z szczególnych postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 484 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje ...
Jak wynika z załączonego pozwu nakaz zapłaty został wydany w tr
Pytania i Porady
Wezwanie do zapłaty
W dniu dzisiejszym wielu naszych Klientów zgłosiło nam otrzymanie przed sądowego wezwania do zapłaty od firmy Navi Lex o treści „Działając w imieniu obecnego wierzyciela - EOS Investement Poland Gmbh z siedzibą w Hanburgu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, informuję Pana...
W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinien Pan poinformować W mojej ocenie powinien Pan rozważyć zignorowanie kolejnych wez
Pytania i Porady
Apelacja
Zgodnie z treścią art. 388 Kodeksu cywilnego jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia...
Pytania i Porady
Firmy windykacyjne
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem grupy Ultimo, który gromadzi środki przeznaczone na finansowanie kolejnych zakupów dużych portfeli wierzytelności nieregularnych. ...
Niestety na podstawie samego pozwu oraz nakazu zapłaty wydanego W mojej ocenie niniejsza sprawa jest jak najbardziej do wygrani
Pytania i Porady
Inne
Każdy z nas zapewne nie jeden raz w swoim życiu spotkał się z terminem Bankowego tytułu egzekucyjnego. Jest to bardzo charakterystyczna instytucja funkcjonująca w Polskim systemie prawnym już od czasów II Rzeczpospolitej wówczas je...
W mojej ocenie w niniejszej sprawie należy wnieść jak najszybci Mając na uwadze fakt, iż nie posiada Pani pracy ani innego mają
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Koszty są nieodłącznym czynnikiem każdego z postępowań zarówno karnego,...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z załączonego pozwu nakaz zapłaty został wydany w trybie nakazowym...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Roszczenie firmy PG PRESCO w chwili obecnej uległo przedawnieniu i przekształciło...
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest...