Wyniki wyszukiania dla: nakaz zap��aty
 • Przedawnienie

  Termin „przedawnienie” należy rozpatrywać odrębnie z punktu widzenia prawa cywilnego oraz prawa karnego.   Przedawnieni...
 • Przedawnienie roszczeń o zaległe czesne

  Coraz więcej osób dowiaduje się o rzekomych zaległościach względem uczelni za tzw. zaległe czesne. Na tym tle pojawiają się ró...
 • Przedawnienie umowy pożyczki

  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznacz...
 • Przerwanie biegu przedawnienia

  Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) expressis verbis wskazują okoliczn...
 • Rażąco wygórowane wynagrodzenie

  Zgodnie z treścią art. 388 Kodeksu cywilnego jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drug...
 • Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód

  Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód został utworzony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia...
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika