Wyniki wyszukiania dla: nakaz zap��aty
 • Sprzeciw do nakazu zapłaty

  Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym pozwanemu wobec którego orzeczono nakaz zapłaty w: &n...
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty

  Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym. Ten środ...
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty CHF

  Kredytobiorca, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań polegających na regularnej spłacie rat zaciągniętego kredytu ,,frankoweg...
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

  Postępowanie upominawcze uregulowane jest w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 ...
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego

  Co do zasady w procesie karnym od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Od zasady tej przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Ko...
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego

  Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego co do zasady przysługuje pozwanemu. Z uprawnienia tego skorzystać może jednak także np....
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika