Wyniki wyszukiania dla: sprzeciw
 • Domniemanie doręczenia

  W razie niemożności doręczenia w sposób wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztow...
 • E-sąd

  Instytucja e-sądu została wprowadzona do polskiego porządku prawnego na mocy nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego , weszła ona w ...
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze

  O elektronicznym postępowaniu upominawczym stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr...
 • Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty SP

  Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - d...
 • Kara umowna

  Bardzo częstą sytuacją z jaką spotykamy się przygotowując sprzeciwy od nakazu zapłaty dla naszych Klientów jest roszczenia z tzw. kar...
 • Nakaz zapłaty

  Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przepis szczególny tak stanowi sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty....
Zapytaj prawnika
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
24103
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika