Newsletter

Navi Lex EOS

Prawnik
Autor: Prawnik
W dniu dzisiejszym wielu naszych Klientów zgłosiło nam otrzymanie przed sądowego wezwania do zapłaty od firmy Navi Lex o treści „Działając w imieniu obecnego wierzyciela - eos Investement Poland Gmbh z siedzibą w Hanburgu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, informuję Pana/Pani sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. 
 
Powództwo jest rozpoznawanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie po sygnaturą [numer sygnatury]”. Powyższe pismo ma na celu doprowadzenie Dłużnika do popełnienia błędu i dokonania tzw. uznania długu. Zgodnie z treścią art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 
 
Duża cześć należności wykupionych przez firmę eos uległa przedawnieniu. Po otrzymaniu nakazu zapłaty z Sądu należy niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty, który pozwoli na uniknięcie spłaty długo sprzed kilkunastu lat. 
 
Należy pamiętać, iż często z pozoru nic nie znacząca czynność może mieć doniosłe skutki prawne np. jak wskazał Sąd Najwyższy zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela o rozłożenie należności głównej na raty i zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie może stanowić uznanie roszczenia (art. 123 § 1 pkt 2 kc) także wtedy, gdy proponowane porozumienie między stronami nie doszło do skutku. 
 
Dlatego jeżeli otrzymałeś pismo z Navi Lex o powyższej treści nie podejmuj samodzielnie działań. Zanotuj adres naszej strony internetowej (www.nakaz-zaplaty.pl) i skontaktuj się z nami niezwłocznie po otrzymaniu nakazu zapłaty z Sądu Rejonowego dla Lublina.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2013-03-16 19:21
piotr barciak napisał(a):
A czy ta kancelaria po wygraniu sprawy prze zemnie musi mi zwrócić pobrana kasę ?
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...