Ostatnio komentowane:

Navi Lex EOS

W dniu dzisiejszym wielu naszych Klientów zgłosiło nam otrzymanie przed sądowego wezwania do zapłaty od firmy Navi Lex o treści „Działając w imieniu obecnego wierzyciela - eos Investement Poland Gmbh z siedzibą w Hanburgu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, informuję Pana/Pani sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. 
 
Powództwo jest rozpoznawanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie po sygnaturą [numer sygnatury]”. Powyższe pismo ma na celu doprowadzenie Dłużnika do popełnienia błędu i dokonania tzw. uznania długu. Zgodnie z treścią art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 
 
Duża cześć należności wykupionych przez firmę eos uległa przedawnieniu. Po otrzymaniu nakazu zapłaty z Sądu należy niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty, który pozwoli na uniknięcie spłaty długo sprzed kilkunastu lat. 
 
Należy pamiętać, iż często z pozoru nic nie znacząca czynność może mieć doniosłe skutki prawne np. jak wskazał Sąd Najwyższy zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela o rozłożenie należności głównej na raty i zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie może stanowić uznanie roszczenia (art. 123 § 1 pkt 2 kc) także wtedy, gdy proponowane porozumienie między stronami nie doszło do skutku. 
 
Dlatego jeżeli otrzymałeś pismo z Navi Lex o powyższej treści nie podejmuj samodzielnie działań. Zanotuj adres naszej strony internetowej (www.nakaz-zaplaty.pl) i skontaktuj się z nami niezwłocznie po otrzymaniu nakazu zapłaty z Sądu Rejonowego dla Lublina.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2018-03-05 09:46
Robert napisał(a):
Polecam!
2013-03-16 19:21
piotr barciak napisał(a):
A czy ta kancelaria po wygraniu sprawy prze zemnie musi mi zwrócić pobrana kasę ?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika