Newsletter
strona główna Inne Przedawnienie umowy pożyczki

Przedawnienie umowy pożyczki

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. 
 
Natomiast zgodnie z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. 
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W związku z umową pożyczki możemy mieć do czynienia z różnymi przypadkami i różnymi okresami przedawnienia dla udzielonych pożyczek. 3 letni termin przedawnienia z umowy pożyczki będzie miał zastosowanie dla pożyczek udzielonych przez podmioty stale się tym trudniących oraz pożyczek z spłatą ratalną Przy czym 3 letni termin należy liczyć od daty wymagalności każdej z rat. 10 letni termin przedawnienia z umowy pożyczki będzie miał zastosowanie w wszystkich innych przypadkach. 
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VI ACa 896/2009 trzyletni termin przedawnienia roszczenia nie ma zastosowania w sprawie ze względu na niewykazanie przez pozwanego powiązania roszczenia powoda z prowadzeniem działalności gospodarczej, co obejmuje nie tylko kwestię ewentualnie innej umowy niż pożyczka (rzekomo ukrytej), ale też umowę pożyczki, trzeba mieć bowiem na względzie, że sama umowa pożyczki również może mieć związek z działalnością gospodarczą.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...