Ostatnio komentowane:

E-sąd

Instytucja e-sądu została wprowadzona do polskiego porządku prawnego na mocy nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego , weszła ona w życie dniem 1 stycznia 2010 roku. Wprowadzała  ona nie tyle samą instytucje e-sądu, który to jest raczej pojęciem wypracowanym w praktyce przedmiotem nowelizacji było wprowadzenie nowego trybu dochodzenia roszczeń pieniężnych na drodze sądowej a mianowicie Elektroniczne Postępowanie Upominawcze . W Polsce EPU stanowiło pewne novum i wywoływało wiele kontrowersji, miało tyleż  samo zwolenników  jak  i przeciwników. Trzeba nam jednak zauważyć , iż EPU w krajach Europy Zachodniej funkcjonuje i sprawdza się od lat. Wprowadzenie Elektronicznego Postępowania Upominawczego zostało podyktowane przede wszystkim względami ekonomicznymi, ograniczeniem biurokracji, oraz chęcią usprawnienia funkcjonowania polskiego sądownictwa. Zgodnie z analizami statystycznymi orzekający w sprawach w trybie EPU pracują znacznie wydajniej. Istotny jest również fakt , iż do orzekania w e-sądzie uprawnieni są także referendarze sądowi. Stworzenie Elektronicznego Postępowania Upominawczego  wymagało nie tylko nowelizacji KPC jako ustawy w tym przypadku zasadniczej , ale także  wydania wielu rozporządzeń wykonawczych.  Organem wydającym wspomniane rozporządzenia był Minister Sprawiedliwości, akty te dotyczyły min doręczeń drogą elektroniczną, wykonywania opłat sądowych za pomocą systemu e-Card czy uwierzytelniania danych osobowych.
 
Przechodząc do istoty sprawy czyli e-sądu został on uregulowany w art.  50528 - 50537 KPC .Co do zasady w stosunku do niego stosuje się przepisy dotyczące postępowania  upominawczego za wyjątkiem  kilku kwestii. Jak już wspomnieliśmy do wydawania orzeczeń uprawnieni są zarówno sędziowie zawodowi jak i referendarze sądowi. E-sąd jak sama nazwa wskakuje prowadzone jest za pośrednictwem systemy informatycznego stworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
Pozew za pośrednictwem e-sądu może złożyć osoba fizyczna  samodzielnie przez pełnomocnika lub przedstawiciela. Aby dokonać  złożenia pozwu należy , stworzyć indywidualne wirtualne konto a następnie złożyć pozew. Złożenie pozwu polega na  wpisaniu danych dłużnika jego  numeru NIP i PESEL nie ma potrzeby na etapie składania pozwu załączania dowodów. Po złożeniu elektronicznego pozwu konieczne jest uiszczenie opłaty za pomocą systemu e-Card oplata od pozwu w e-sądzie wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego. Jeśli nakaz zostanie wydany doręcza się go drogą elektroniczną. Należy również zauważyć,  iż klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu i powód ma możliwość złożenia wniosku do komornika również za pomocą systemu. Bardzo ważna kwestią jest  dostarczanie pism procesowych przez powoda, otóż może on komunikować się z sadem wyłącznie drogą elektroniczna pisma wnoszone przez powoda w inny sposób nie mają skutków prawnych . Jeśli chodzi zaś o stronę pozwanego to może on złożyć sprzeciw  elektronicznie po utworzeniu wirtualnego konta lub bezpośrednio  do sądu z tym, że wykorzystanie jednej drogi komunikacji wyklucza korzystanie z drugiej. Strony mogą działać poprzez profesjonalnych pełnomocników, jeden pełnomocnik może reprezentować kilku powodów. Istnieje możliwość składania kilku pozwów jednocześnie-pozew masowy.
 
Pierwszy e-sąd w Polsce powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku działa on w ramach VI Wydziału Cywilnego  Sądu Rejonowego Lublin –Zachód. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia   z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych,  ustalił iż sądem właściwym do rozpatrywania spraw z całego kraju w trybie EPU jest Sad Rejonowy Lublin-Zachód właśnie.
 
Obecnie w e-sądzie zatrudnionych jest kilkudziesięciu referendarzy w tym 48 pracuje w Lublinie pozostała część orzeka zdalnie , oraz 7 sędziów zawodowych. Popularność e-sądu i Elektronicznego Postępowania Upominawczego Przekroczyła wszelkie oczekiwania ustawodawcy miesięcznie rozpatruje się tam ok. 170 tyś spraw.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika