Ostatnio komentowane:

Sygnatura VI Nc-e

Wiadomym jest, iż w prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań sądowych wymaga siłą rzeczy gromadzenia  szeroko pojętej dokumentacji zwanej w praktyce sądowej aktami. Aby usprawnić prace sekretariatów sądowych  i w ogóle funkcjonowania sądów wprowadzono określony sposób archiwizacji i oznaczeń akt sądowych . Podstawę prawną stanowi w Instrukcja Sądowa czyli  ZARZĄDZENIE Nr 81/03/DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2003 r. z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 r.). Akta sądowe oznaczane są za pomocą sygnatur i repetytoriów. Zgodnie z brzmieniem art. 31 sygnatura akt składa się z cyfry arabskiej oznaczającej numer wydziału, jeśli dany wydział sadu ma również sekcje do sygnatury dodaje się również cyfrę arabską, dalej umieszone jest odpowiednie repetytorium lub znak wykazu pod którym sprawa została zarejestrowana, a następnie po znaku łamania dodaje się dwie ostanie cyfry roku w którym sprawa została założona. Repetytorium jest to rodzaj księgi biurowej prowadzony dla odpowiednich typów spraw. Oznaczenia Repetytoriów są podzielone na typy i rodzaje spraw jakich dotyczą oraz na rodzaj sadu w jakim są prowadzone.
 
Dział III Instrukcji sądowej dotyczący biurowości sądowej w spawach cywilnych w art. 84 określa, że oznaczenie Nc jest właściwe dla spraw dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym. Z chwilą gdy wprowadzono zono do sytemu prawa polskiego Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) powstało oznaczenie Nc- e , które dotyczy spraw bezpośrednio wszczętych we wspomnianym.
 
Analizując zatem Sygnaturę będącą przedmiotem naszych rozważań VI Nc-e oznacza ona : VI- cyfra ta to nr Wydziału Sądu Rejonowego w Lublin Zachód, VI Wydział Cywilny, Nc-e -sprawy w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego do których rozpoznawania właściwy jest jedynie sąd w Lublinie zwany również przez praktyków e-sądem. sygnatura ta jest nadawana automatycznie  zaraz po zweryfikowaniu przez system płatniczy e- Card opłaty, i przekazaniu w celu procedowania do wydziały wspomnianego sądu. Pisma oznaczone tą sygnaturą są dostarczane powodowi drogą elektroniczną włącznie z orzeczeniem zaś pozwanemu w papierowej formie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2015-09-29 13:54
Aleksandra napisał(a):
Witam serdecznie. Mam problem, ponieważ dostałam pisma od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie zawiadamiające mnie o wszczęciu egzekucji,postanowienie,nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego,żądanie udzielenia wyjaśnień i zajęcie wierzytelności. Nie posiadam żadnych długów, nie mam pojęcia o co chodzi. Poza tym wierzycielem jest Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Nie wiem za co niby mam płacić.Jak się do tego odnieść? Jak napisać odwołanie,czy skargę? Dodaję, że pierwszy raz mam do czynienia z takimi pismami. Dziękuję i pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25643
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika