Ostatnio komentowane:

Presco Investments S.a.r.l.

Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej P.R.E.S.C.O Group. Działalność Presco Investments polega na szeroko pojętym obrocie wierzytelnościami oraz inwestycjami w fundusze sekurtyzacyjne. W 2011 roku powstał także fundusz Inwestycyjny P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ, którego głównym przedmiotem działalności jest zakup wierzytelności finansowych. Spółka ta jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 77.031.600 Zł, ponadto w 2011 roku presco Invstments zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak już wspomnieliśmy przedmiotem działalności tego podmiotu jest obrót wierzytelnościami finansowymi. A jak to wygląda w praktyce?. Strona internetowa P.R.E.S.C.O Group prezentuje nam dokładnie ofertę tej firmy i jest to  zakup, obsługa prawna i windykacyjna wierzytelności z uwzględnieniem najwyższych standardów obejmujących empatię, wysoką kulturę osobistą w stosunku do zadłużonych. Do głównych kontrahentów presco należą firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe oraz wszelkie podmioty zajmujące się dystrybucją usług i produktów różnego rodzaju, zatem są to zwykle zadłużenia w niewielkiej wysokości. 
 
W dzisiejszych czasach gdzie wszechogarniająca działająca często na naszą podświadomość  reklama, skłania nas  do dokonywania często nieprzemyślanych zakupów,  ogromnie łatwo jest wpaść w spiralę zadłużeń, dlatego też wielu z nas zapewne miało do czynienia z firmami windykacyjnymi. Nie nam jest oceniać ich działalność bowiem do tego uprawnione są odpowiednie organy, pozostaje nam wierzyć iż działają one z poszanowaniem prawa i drugiego człowieka. Jednak niezaprzeczalnym faktem jest, iż spółką presco w 2005 roku zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji I Konkurencji i Konsumentów, który na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U Z 2010 Nr 220 poz. 1447) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wydał decyzję nakazującą zaniechania stosowania niektórych praktyk min polegających na:  nierzetelnym udzielaniu informacji poprzez nieprawidłowe przedstawianie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego,  stosowaniu presji poprzez informowanie, iż dane dłużnika zostaną przekazane do Biura Informacji Gospodarczej, lub że dłużnik dopuścił się popełnienia przestępstwa co często  nie miało odzwierciedlenia w zebranej dokumentacji. Prezes UOKiK stwierdził również  że presco, niezgodnie z obowiązującymi przepisami powiększa kwotę długu o koszty windykacji, jak również podejmuje czynności windykacyjne w stosunku do wierzytelności  przedawnionych.  Od wydanej decyzji presco służyło odwołanie , które rzecz jasna zostało złożone. W efekcie złożonego odwołania Sąd Okręgowy w Warszawie- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 20 lutego 2007 (Sygn. akt. XVII Ama 95/05) wydał wyrok, który w znacznej części oddalił odwołanie, jednocześnie zasądzając na rzecz Prezesa UOKiK od presco zwrot kosztów postępowania. We wspomnianym wyroku Sąd stwierdził zasadność przedstawionych przez Prezesa UOKiK stosowania praktyk naruszających przepisy prawa. Trzeba jednak nam zauważyć iż w przypadku presco nie została nałożona kara pieniężna a jedynie zakaz stosowania wymienionych praktyk.
 
Decyzja została wydana nakaz nałożony jednak przeglądając prawnicze fora internetowe możemy się łatwo przekonać firma ta nadal stosuje wymienione praktyki, nie mam to jednak oceniać . W  przypadku ewentualnego kontaktu z firmami windykacyjnymi i bezzasadności roszczeń kierowanych wobec nas, powinniśmy wykorzystywać wszelkie dopuszczalne przez prawo środki obrony lub sprzeciwu. Przede wszystkim dokładnie czytać kierowane do nas pisma i konfrontować je z aktualnym stanem prawnym, bowiem nieznajomość prawa może nam ogromnie zaszkodzić, np. w przypadku gdy uznamy przedawnione roszczenie .Jednym słowem Ignorantia iuris nocet. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika