Newsletter
strona główna Baza sądów Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód

Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód

Prawnik
Autor: Prawnik
Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód został utworzony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. Sądowi Rejonowemu Lublin Zachód w Lublinie przekazano rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów rejonowych. 
 
Możliwość przekazania wszystkich spraw rozstrzyganych w tzw. EPU jednemu sądowi wynika wprost z treści art. 20 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych zgodnie, z którym Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzeń może m.in. przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów rejonowych.
 
Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone na mocy przepisów ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156 ze zm.). Wprowadzenie tego postępowania było kolejnym przejawem procesu wykorzystywania techniki i komunikacji elektronicznej w wymiarze sprawiedliwości. Ma ono służyć - w zakresie swego zastosowania - istotnemu przyspieszeniu i usprawnieniu załatwiania spraw cywilnych i zwiększeniu w ten sposób efektywności ochrony prawnej udzielanej w postępowaniu cywilnym, w szczególności w tzw. sprawach masowych, przy jednoczesnym poważnym obniżeniu kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
 
Obecnie sprawy z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego rozpoznawane są przez VI Wydział Cywilny działający w Sądzie Rejonowym dla Lublina Zachód. Oczywiście poza sprawami z zakresu elektronicznego postępowanie upominawczego Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód rozpoznaje również inne sprawy według swej właściwości.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...