Sprzeciw do nakazu zapłaty

E-sąd

Instytucja e-sądu została wprowadzona do polskiego porządku prawnego na mocy nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego , weszła ona w życie dniem 1 stycznia 2010 roku. Wprowadzała ona nie tyle samą instytucje e-sądu, który to jest raczej pojęciem wypracowanym w praktyce przedmiotem nowelizacji było wprowadzenie nowego trybu dochodzenia roszczeń pieniężnych na drodze sądowej a mianowicie Elektroniczne […]

Instytucja e-sądu została wprowadzona do polskiego porządku prawnego na mocy nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego , weszła ona w życie dniem 1 stycznia 2010 roku. Wprowadzała ona nie tyle samą instytucje e-sądu, który to jest raczej pojęciem wypracowanym w praktyce przedmiotem nowelizacji było wprowadzenie nowego trybu dochodzenia roszczeń pieniężnych na drodze sądowej a mianowicie Elektroniczne Postępowanie Upominawcze . W Polsce EPU stanowiło pewne novum i wywoływało wiele kontrowersji, miało tyleż samo zwolenników jak i przeciwników. Trzeba nam jednak zauważyć , iż EPU w krajach Europy Zachodniej funkcjonuje i sprawdza się od lat. Wprowadzenie Elektronicznego Postępowania Upominawczego zostało podyktowane przede wszystkim względami ekonomicznymi, ograniczeniem biurokracji, oraz chęcią usprawnienia funkcjonowania polskiego sądownictwa. Zgodnie z analizami statystycznymi orzekający w sprawach w trybie EPU pracują znacznie wydajniej. Istotny jest również fakt , iż do orzekania w e-sądzie uprawnieni są także referendarze sądowi. Stworzenie Elektronicznego Postępowania Upominawczego wymagało nie tylko nowelizacji KPC jako ustawy w tym przypadku zasadniczej , ale także wydania wielu rozporządzeń wykonawczych. Organem wydającym wspomniane rozporządzenia był Minister Sprawiedliwości, akty te dotyczyły min doręczeń drogą elektroniczną, wykonywania opłat sądowych za pomocą systemu e-Card czy uwierzytelniania danych osobowych.
Przechodząc do istoty sprawy czyli e-sądu został on uregulowany w art. 50528 – 50537 KPC .Co do zasady w stosunku do niego stosuje się przepisy dotyczące postępowania upominawczego za wyjątkiem kilku kwestii. Jak już wspomnieliśmy do wydawania orzeczeń uprawnieni są zarówno sędziowie zawodowi jak i referendarze sądowi. E-sąd jak sama nazwa wskakuje prowadzone jest za pośrednictwem systemy informatycznego stworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Pozew za pośrednictwem e-sądu może złożyć osoba fizyczna samodzielnie przez pełnomocnika lub przedstawiciela. Aby dokonać złożenia pozwu należy , stworzyć indywidualne wirtualne konto a następnie złożyć pozew. Złożenie pozwu polega na wpisaniu danych dłużnika jego numeru NIP i PESEL nie ma potrzeby na etapie składania pozwu załączania dowodów. Po złożeniu elektronicznego pozwu konieczne jest uiszczenie opłaty za pomocą systemu e-Card oplata od pozwu w e-sądzie wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego. Jeśli nakaz zostanie wydany doręcza się go drogą elektroniczną. Należy również zauważyć, iż klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu i powód ma możliwość złożenia wniosku do komornika również za pomocą systemu. Bardzo ważna kwestią jest dostarczanie pism procesowych przez powoda, otóż może on komunikować się z sadem wyłącznie drogą elektroniczna pisma wnoszone przez powoda w inny sposób nie mają skutków prawnych . Jeśli chodzi zaś o stronę pozwanego to może on złożyć sprzeciw elektronicznie po utworzeniu wirtualnego konta lub bezpośrednio do sądu z tym, że wykorzystanie jednej drogi komunikacji wyklucza korzystanie z drugiej. Strony mogą działać poprzez profesjonalnych pełnomocników, jeden pełnomocnik może reprezentować kilku powodów. Istnieje możliwość składania kilku pozwów jednocześnie-pozew masowy.
Pierwszy e-sąd w Polsce powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku działa on w ramach VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin –Zachód. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych, ustalił iż sądem właściwym do rozpatrywania spraw z całego kraju w trybie EPU jest Sad Rejonowy Lublin-Zachód właśnie.
Obecnie w e-sądzie zatrudnionych jest kilkudziesięciu referendarzy w tym 48 pracuje w Lublinie pozostała część orzeka zdalnie , oraz 7 sędziów zawodowych. Popularność e-sądu i Elektronicznego Postępowania Upominawczego Przekroczyła wszelkie oczekiwania ustawodawcy miesięcznie rozpatruje się tam ok. 170 tyś spraw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.