Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego co do zasady przysługuje pozwanemu. Z uprawnienia tego skorzystać może jednak także np. interwenient uboczny, który wstąpił do sprawy po stronie pozwanej, prokurator, organizacja pozarządowa, inspektor pracy, czy rzecznik konsumentów. W tych przypadkach wniesienie sprze...
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika