Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Nakaz zapłaty od PRESCO

Nakaz zapłaty od PRESCO

Prawnik
Autor: Prawnik

Otrzymałem właśnie z Sądu Rejonowego w Lublinie nakaz zapłaty w którym zasądzono kwotę 700 zł + koszty sądowe na rzecz firmy PRESCO. Jak wyczytałem z treści pozwu sprawa dotyczy niezapłaconych faktury z roku 2007 na rzecz telewizji Canal +. Czy jesteście Państwo w niniejszej sprawie wstanie przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty ? 

Tak w niniejszej sprawie Centrum Obsługi Dłużnika :: nakaz zapłaty jest wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o obciążenie Powoda kosztem jego przygotowania. 
 
Zgodnie z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 
Przedmiotowe roszczenie uległo więc przedawnieniu w roku 2010 r. Należy pamiętać, iż sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 14 dni od jego doręczenia na urzędowym formularzu. Niewniesienie sprzeciwu w tym terminie spowoduje uprawomocnienie się nakazu i wszczęcie egzekucji komorniczej. 
 
Z naszej strony gwarantujemy, iż przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty będzie profesjonalny co spowoduje, iż zostanie uwzględniony przez Sąd i uda się uniknąć spłaty zadłużenia.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...