Ostatnio komentowane:

Nakaz zapłaty od PRESCO

Otrzymałem właśnie z Sądu Rejonowego w Lublinie nakaz zapłaty w którym zasądzono kwotę 700 zł + koszty sądowe na rzecz firmy PRESCO. Jak wyczytałem z treści pozwu sprawa dotyczy niezapłaconych faktury z roku 2007 na rzecz telewizji Canal +. Czy jesteście Państwo w niniejszej sprawie wstanie przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty ? 

Tak w niniejszej sprawie Centrum Obsługi Dłużnika :: nakaz zapłaty jest wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o obciążenie Powoda kosztem jego przygotowania. 
 
Zgodnie z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 
Przedmiotowe roszczenie uległo więc przedawnieniu w roku 2010 r. Należy pamiętać, iż sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 14 dni od jego doręczenia na urzędowym formularzu. Niewniesienie sprzeciwu w tym terminie spowoduje uprawomocnienie się nakazu i wszczęcie egzekucji komorniczej. 
 
Z naszej strony gwarantujemy, iż przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty będzie profesjonalny co spowoduje, iż zostanie uwzględniony przez Sąd i uda się uniknąć spłaty zadłużenia.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika