Ostatnio komentowane:

Nakaz zapłaty Presco Link4

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty od firmy Presco. Jak wynika z treści dołączonego pozwu w listopadzie 2010 roku firma Link 4 przekazała firmie Presco wierzytelności objęte pozwem, natomiast mój dług pochodzi z roku 2005. Czy w tej sytuacji Państwa firma jest wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty ? 

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż presco zgodnie z obowiązującymi przepisami w wyniku dokonanej cesji wierzytelności wstąpiło w sytuację prawna link4. Natomiast w mojej ocenie Centrum Obsługi Dłużnika - nakaz zapłaty jest wstanie przygotować w bardzo atrakcyjnej cenie sprzeciw od nakazu zapłaty z gwarancją satysfakcji, sukcesu oraz ceny. 
 
Zgodnie bowiem z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 
W niniejszej sprawie natomiast będzie miał zastosowanie art. 819 Kodeksu Cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Przedmiotowe roszczenie uległo więc przedawnieniu w roku 2008 i skuteczne podniesienie tego zarzutu w sprzeciwie od nakazu zapłaty gwarantuje uniknięcie zapłaty za dług.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika