Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Nakaz zapłaty Centertel - Kruk - Prokura

Nakaz zapłaty Centertel - Kruk - Prokura

Prawnik
Autor: Prawnik

Kilka dni temu otrzymałam nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie z powództwa funduszu Prokura. Sprawa dotyczy zaległości płatniczej względem firmy Centertel z roku 2004. Czy w tej sytuacji mam szanse na skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i wygrania sprawy ?

Jak wynika z załączonego nakazu zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie przedmiotowy nakaz zapłaty dotyczy zaległości za usługi telekomunikacyjne względem firmy centertel z roku 2004. Przedmiotowa wierzytelność została następnie sprzedana przez firmę centertel firmie kruk, która to następnie przekazała wierzytelność funduszowi prokura
 
W mojej ocenie wniesienie profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty do Sadu Rejonowego w Lublinie pozwoli Pani na uniknięcie zapłaty zaległości, jak również zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. 
 
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2009 w sprawie III CZP 20/09 termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), określa art. 118 k.c. 
 
Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu i skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwoli Pani uniknąć zapłaty zasądzonej nakazem zapłaty należności.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...