Newsletter
strona główna Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty za zaległe czesne

Wezwanie do zapłaty za zaległe czesne

Prawnik
Autor: Prawnik

Od kilku miesięcy otrzymuję wezwania do zapłaty, propozycje zawarcia ugody, harmonogramy spłat od firmy windykacyjnej. Sprawa dotyczy nieopłaconego czesnego w uczelni. Nie zjawiłam się na żadnym zjeździe, opłaciłam jedynie wpisowe czy praktycznie nie korzystałam z usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę. Co powinna w tej sytuacji zrobić ? 

Zgodnie z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 
W omawianej sytuacji mamy do czynienie z przepisem szczególnym i tym samym krótszym okresem przedawnienia roszczenia - zgodnie z art. 751 Kodeksu cywilnego z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia z tytułu nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. Celem firmy wysyłającej wezwania, ugody, harmonogramy rat jest w rzeczywistości doprowadzenie do przerwania biegu terminu przedawnienia. Zgodnie bowiem z art. 124 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 
 
W mojej ocenie nie powinna Pani prowadzić żadnych rozmów oraz korespondencji z tą firmą. W przyszłości jak otrzyma Pani nakaz zapłaty z sądu niezwłocznie należy zgłosić się do naszej firmy w celu przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...