Nasze gwarancje
Sukcesu
Gwarancja sukcesu
Ceny
Gwarancja sukcesu
Satysfakcji
Gwarancja sukcesu
Strona główna › Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok

Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Otrzymałam nakaz zapłaty of firmy Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok w którym domaga się zapłaty kwoty 1500 zł za rzekome zaległości telekomunikacyjne. Proszę o informacje jak mam postępować w niniejszej sprawie ? Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej nie jest nakazem zapłaty wydanym przez sąd a jedynie nic nie znaczącym pismem, które należy zignorować. Nieprawdziwe i wprowadzające w błąd są informacje podane w wezwaniu, iż Sąd może wydać nakaz zapłaty, który następnie upoważni Komornika do wszczęcia egzekucji. Po wydaniu nakazu zapłaty będzie Pani miała prawo w terminie 14 dni od jego doręczenia wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu. Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty najlepiej zlecić naszej firmie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zapłata której domaga się Intrum Justitia jest już przedawniona. Należy jednak pamiętać, iż bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Z powyższych powodów nie należy wdawać się w żadne dyskusje z Intrum Justitia, nie podpisywać z nimi ugód oraz nie dokonywać wpłat na ich konto gdyż doprowadzi to do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia. W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pani dyspozycji.

Tagi do tego artykułu:

2013-02-11 19:42 Małgosia napisał(a):
Otrzymałam z sądu w Lublinie nakaz zapłaty upominawczy.Wpłaciłam pół roku temu do intrum sporą kwotę w tej chwili karzą mi wpłacić sporą ratę aby resztę długu rozłożyć na raty.Czy na podstawie w/w nakazu mogą oddać sprawę do komornika? Niewiem co dalej robić.
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Opinie klientów
Cofnij123 ... 121314Dalej