Ostatnio komentowane:

Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok

Otrzymałam nakaz zapłaty of firmy Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok w którym domaga się zapłaty kwoty 1500 zł za rzekome zaległości telekomunikacyjne. Proszę o informacje jak mam postępować w niniejszej sprawie ? 

Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej nie jest nakazem zapłaty wydanym przez sąd a jedynie nic nie znaczącym pismem, które należy zignorować. Nieprawdziwe i wprowadzające w błąd są informacje podane w wezwaniu, iż Sąd może wydać nakaz zapłaty, który następnie upoważni Komornika do wszczęcia egzekucji.

Po wydaniu nakazu zapłaty będzie Pani miała prawo w terminie 14 dni od jego doręczenia wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu. Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty najlepiej zlecić naszej firmie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zapłata której domaga się Intrum Justitia jest już przedawniona.

Należy jednak pamiętać, iż bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Z powyższych powodów nie należy wdawać się w żadne dyskusje z Intrum Justitia, nie podpisywać z nimi ugód oraz nie dokonywać wpłat na ich konto gdyż doprowadzi to do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia. W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pani dyspozycji.2014-04-23 22:01
Wojciech Marciniak napisał(a):
Intrum Jutita jest jedną z firm ściągających długi , przy zaciąganiu kredytu lub innego rodzaju zobowiązania znajdowali się ci co namawiali do zaciągnięcia zobowiązania czy oni nie są czasami współwinnymi tego czy innego zobowiązania' gdyż swoją natarczywością i pewnością siebie przyczynili się do takiego czy innego długu.
2013-02-11 19:42
Małgosia napisał(a):
Otrzymałam z sądu w Lublinie nakaz zapłaty upominawczy.Wpłaciłam pół roku temu do intrum sporą kwotę w tej chwili karzą mi wpłacić sporą ratę aby resztę długu rozłożyć na raty.Czy na podstawie w/w nakazu mogą oddać sprawę do komornika? Niewiem co dalej robić.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika