Newsletter
strona główna Wezwanie do zapłaty Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok

Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok

Prawnik
Autor: Prawnik

Otrzymałam nakaz zapłaty of firmy Intrum Justitia Węglowa 5 Białystok w którym domaga się zapłaty kwoty 1500 zł za rzekome zaległości telekomunikacyjne. Proszę o informacje jak mam postępować w niniejszej sprawie ? 

Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej nie jest nakazem zapłaty wydanym przez sąd a jedynie nic nie znaczącym pismem, które należy zignorować. Nieprawdziwe i wprowadzające w błąd są informacje podane w wezwaniu, iż Sąd może wydać nakaz zapłaty, który następnie upoważni Komornika do wszczęcia egzekucji.

Po wydaniu nakazu zapłaty będzie Pani miała prawo w terminie 14 dni od jego doręczenia wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu. Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty najlepiej zlecić naszej firmie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zapłata której domaga się Intrum Justitia jest już przedawniona.

Należy jednak pamiętać, iż bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Z powyższych powodów nie należy wdawać się w żadne dyskusje z Intrum Justitia, nie podpisywać z nimi ugód oraz nie dokonywać wpłat na ich konto gdyż doprowadzi to do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia. W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pani dyspozycji.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2014-04-23 22:01
Wojciech Marciniak napisał(a):
Intrum Jutita jest jedną z firm ściągających długi , przy zaciąganiu kredytu lub innego rodzaju zobowiązania znajdowali się ci co namawiali do zaciągnięcia zobowiązania czy oni nie są czasami współwinnymi tego czy innego zobowiązania' gdyż swoją natarczywością i pewnością siebie przyczynili się do takiego czy innego długu.
2013-02-11 19:42
Małgosia napisał(a):
Otrzymałam z sądu w Lublinie nakaz zapłaty upominawczy.Wpłaciłam pół roku temu do intrum sporą kwotę w tej chwili karzą mi wpłacić sporą ratę aby resztę długu rozłożyć na raty.Czy na podstawie w/w nakazu mogą oddać sprawę do komornika? Niewiem co dalej robić.
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Roszczenie firmy PG PRESCO w chwili obecnej uległo przedawnieniu i przekształciło...
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...