Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Nakaz zapłaty z firmy GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Nakaz zapłaty z firmy GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Prawnik
Autor: Prawnik

Zwracam się z prośbą o analizę otrzymanego nakazu zapłaty z Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód z powództwa GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie. Sprawa dotyczy zaciągniętego kredytu w banku z roku 1998.

Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na rynku od ponad 8 lat i w tym okresie przygotowaliśmy ponad 1000 skutecznych sprzeciwów od nakazów zapłaty w tym wiele w sprawach wytaczanych przez godebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 
Na wstępie należy wskazać, iż zawarła Pani umowę pożyczki z jednym z działających na rynku polskim banków, który to w 2005 roku wypowiedział przedmiotową umowę w związku z brakiem spłaty a następnie sprzedał wierzytelność firmie godebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 
W tym miejscu pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Konstrukcja przedawnienia stanowi element wywodzącej się ze staropolskiego prawa cywilnego instytucji dawności. Najogólniej rzecz ujmując, pojęcie dawności obejmuje wszelkie te instytucje prawa cywilnego, które wiążą skutki prawne z takim zdarzeniem prawnym, jaki jest upływ czasu.
 
W związku z faktem, iż Prawo bankowe nie przewiduje specjalnych uregulowań dotyczących przedawnienia pożyczek oraz kredytów udzielanych przez banki w Pani sprawie znajdzie zastosowanie art. 118 Kodeksu cywilnego - jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
Roszczenie godebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny względem Pani osoby uległo więc przedawnieniu w roku 2008. 
 
Mając na uwadze powyższe gwarantujemy przygotowanie sprzeciw od nakazu zapłaty który zagwarantuje Pani wygranie sprawy i uniknięcie spłaty długu na rzecz godebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Roszczenie firmy PG PRESCO w chwili obecnej uległo przedawnieniu i przekształciło...
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...