Ostatnio komentowane:

Niespłacony kredyt

Mam stary kredyt bankowy na kartę kredytową z roku 2002 – obecnie przedawniony. Doszły mnie słuchy ze bank PEKAO odsprzedał wierzytelność firmie Navi Lex z Wrocławia i ci coś z tym próbują wysyłając pod jakiś adres pod którym nigdy w przeszłości nie bylem zameldowany - być może jest to nakaz płatniczy. Jak się zachować w tej sytuacji?

W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinien Pan poinformować firmę windykacyjną Navi Lex o Pana aktualnym adresie zamieszkania, pod który należy kierować korespondencję. Z pewnością zapewnienie możliwości odbioru korespondencji w sprawie spowoduje uniknięcie wielu dla Pana nieprzyjemnych sytuacji w szczególności uznania ewentualnego nakazu zapłaty za doręczony i wszczęcie egzekucji komorniczej.
 
W tym miejscu wskazuję, iż przepisy polskiego prawa przewidują doręczanie pism procesowych poprzez tzw. domniemanie doręczenia. W sytuacji, gdy prawidłowo awizowane pismo np. nakaz zapłaty nie zostanie podjęty to uważa się je za skutecznie doręczone, co powoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty i umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W praktyce często korespondencja do sądu zwracana jest z adnotacją „nie podjęto w terminie” zamiast „adresat nie mieszka”, co powoduje błędną ocenę sądu co do powodów nie podjęcia korespondencji.
 
Oczywiście w sytuacji gdyby dowiedział się Pan takiej sytuacji domniemanie doręczenia można obalić poprzez wykazania, iż w danym okresie pod tym adresem Pan nie mieszkał, co jednak na ogół jest sytuacją dosyć nie przyjemną gdyż komornik do czasu wydania postanowienia przez sąd będzie prowadził postępowanie egzekucyjne.
 
Zaznaczam również, iż w obecnym stanie prawnym sąd nie bierze zarzutu przedawnienia pod uwagę z urzędu. Konieczne jest podniesienie tego zarzutu czy to w sprzeciwie od nakazu zapłaty czy też w odpowiedzi na pozew. Dopiero w ten sposób podniesiony zarzut przedawnienia spowoduje oddalenie powództwa i w konsekwencji wygranie przez Pana sprawy.
 
W przypadku otrzymania nakazu zapłaty czy też pozwu zapraszam do powierzenia naszej Kancelarii dalszego prowadzenia postępowania w sprawie.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika