Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Zwrot pobranych środków przez Komornika

Zwrot pobranych środków przez Komornika

Prawnik
Autor: Prawnik

Przez prawie rok czasu płaciłam komornikowi na rzecz HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Udało mi się zgłosić do sądu sprzeciw a sąd uchylił postępowanie przeciwko mojej osobie. Zanim to postanowienie nastąpiło ja przez blisko rok musiałam płacić połowę pensji komornikowi. Czy jest możliwość odzyskania wpłaconych pieniędzy od HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bez składania pozwu do sądu?

W chwili obecnej należy wezwać hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do zwrotu nienależnie pobranych środków pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Z doświadczenia wiem, iż w większości przypadków hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonuje zwrotu bez konieczności występowania z pozwem o zapłatę do sądu.
 
„W wypadku, gdy sąd nadał klauzulę wykonalności swemu orzeczeniu w mylnym przekonaniu, że jest ono prawomocne, a dłużnik nie wniósł zażalenia na nadanie klauzuli lub mimo wniesienia zażalenia skutku nie osiągnął, gdyż orzeczenie zostało już wykonane, przepisy prawa nie dają innej podstawy, jak tylko powództwo o zwrot lub przywrócenie do stanu poprzedniego” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29.04.1949 r., sygn. akt Wa. C. 12/49, PiP 1950, nr 10, s. 156). Tak też stwierdził Zdzisław Świeboda w komentarzu do art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego, teza 6 (Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004, LexisNexis, wyd. III).
 
Podobnie wypowiedział się Sławomir Dalka w artykule „Udział i rola wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” (w: „Problemy Egzekucji Sądowej” 1995/12/5), stwierdzając, że naprawienia szkód wynikłych w związku z egzekucją (niezależnie od zwrotu wyegzekwowanego świadczenia) dłużnik może dochodzić w drodze powództwa, wtedy w szczególności, gdy prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności (art. 825 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Odnosi się to nie tylko do uchylenia tytułu egzekucyjnego w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej lub w postępowaniu o wznowienie postępowania albo pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w trybie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, ale także do wygaśnięcia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku realizowanego w egzekucji.
 
Nawet, jeżeli więc hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie dokona dobrowolnego zwrotu należności to w mojej ocenie nie powinna mieć Pani większych trudności z odzyskaniem należności na drodze sądowej. Nasza Kancelaria może podjąć się windykacji tej należności – prowizja wynosi 10% od odzyskanej kwoty.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2017-07-17 10:10
bartłomiej napisał(a):
jak napisac pismo do sadu o przedawnienie jak nie mam podstaw bo nie mam dokumentów dotyczacych rzekomo moich długów
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...