Newsletter
strona główna Inne Cofnięcie pozwu przez powoda

Cofnięcie pozwu przez powoda

Tetiana Kostyra
Autor: Tetiana Kostyra

Kilka lat temu otrzymałam nakazy zapłaty z Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód. Po przekazaniu sprawy do sądu właściwego dla mojego miejsca zamieszkania powód najpierw uzupełnił braki formalne pozwu a następnie pozew cofnął. Obecnie otrzymałam ponownie od niego wezwanie do zapłaty. Czy jest to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 203 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Jak wskazuje się w orzecznictwie oświadczenie o cofnięciu pozwu, dokonane do rozpoczęcia rozprawy, bądź połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, nie wymaga zgody drugiej strony ani sądu - jego skuteczność nie jest od takiej zgody uzależniona. Oświadczenie to wywiera skutek z momentem jego złożenia, co oznacza, że nie istnieje już przedmiot żądania ani przedmiot rozstrzygania w zakresie objętym cofnięciem pozwu. Postępowanie powinno być umorzone, co jednak nie oznacza, by skutki procesowe i materialnoprawne oświadczenia powstawały dopiero z momentem umorzenia postępowania.
 
W Pani sprawach firmy windykacyjne cofnęły pozwy przed terminem pierwszej rozprawy w wyniku czego Sąd umorzył postępowanie w sprawie. W chwili obecnej wobec braku prawomocnego wyroku w sprawie oddalającego powództwo mogą one do Pani kierować wezwania do zapłaty.
 
Z Pani strony konieczne jest aby w przypadku otrzymania jakiegokolwiek pisma z sądu skontaktować się z prawnikiem (najlepiej z nami) w celu odpowiedniej reakcji na pismo z Sądu tj. wniesienia odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty czy też zarzutów od nakazu zapłaty.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Roszczenie firmy PG PRESCO w chwili obecnej uległo przedawnieniu i przekształciło...
Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...