Inne

Przedawnienie umowy pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Natomiast zgodnie […]

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
Natomiast zgodnie z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W związku z umową pożyczki możemy mieć do czynienia z różnymi przypadkami i różnymi okresami przedawnienia dla udzielonych pożyczek. 3 letni termin przedawnienia z umowy pożyczki będzie miał zastosowanie dla pożyczek udzielonych przez podmioty stale się tym trudniących oraz pożyczek z spłatą ratalną Przy czym 3 letni termin należy liczyć od daty wymagalności każdej z rat. 10 letni termin przedawnienia z umowy pożyczki będzie miał zastosowanie w wszystkich innych przypadkach.
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VI ACa 896/2009 trzyletni termin przedawnienia roszczenia nie ma zastosowania w sprawie ze względu na niewykazanie przez pozwanego powiązania roszczenia powoda z prowadzeniem działalności gospodarczej, co obejmuje nie tylko kwestię ewentualnie innej umowy niż pożyczka (rzekomo ukrytej), ale też umowę pożyczki, trzeba mieć bowiem na względzie, że sama umowa pożyczki również może mieć związek z działalnością gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.