Inne

Zawieszenie egzekucji w części dotyczącej nieruchomości

Sprawa dotyczy komornika i kredytu gotówkowego. Wzięłam kredyt i po jakimś czasie zaprzestałam jego spłaty. Przyszło pismo od komornika o spłacie zadłużenia. Wiec napisaliśmy pismo o spłacie na raty po 600 zł miesięcznie. Komornik się zgodził. Później zdarzyło się tak ze 3 miesiące nie było płacone, ale po trzech miesiącach wyrównaliśmy raty. Komornik jednak przyszedł do domu i oszacował jego wartość i powiedział, że pójdzie do licytacji. Wiec ja zaproponowałam, że wpłacę 3000 zł jednorazowo. Pani komorniczka powiedziała ze nie wyślę wniosku do sadu o wyznaczenie daty licytacji domu jak będą wpłacane wyższe raty – wpłaciłam, więc kolejne 4000 zł. W tym tygodniu zadzwoniłam do Komornika w celu ustalenia kwoty następnej raty bo tak się umówiliśmy a tam odbiera jakaś inna pani ponieważ mojej pani komorniczki nie było i się pyta o co chodzi wiec mówię że chce ustalić ratę spłaty na ten miesiąc i chciałam powiedzieć ze resztę całej zaległości spłacę do 20 lipca a ona mi mówi ze pani komorniczki złożyła na początku maja wniosek do sadu o datę wyznaczenia licytacji domu. Co mam w takiej sytuacji zrobić nie chce stracić domu? Proszę o poradę?

Zgodnie z art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.
[wazne]Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.[/wazne]
Panuje powszechna zgodność, że wskazanie kilku sposobów egzekucji nie może prowadzić do szykanowania dłużnika i nadużywania egzekucji, dlatego też wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy sposób egzekucji (ocena zależy od konkretnego stanu faktycznego), czego gwarancję stanowi § 2, przewidujący obligatoryjne zawieszenie egzekucji na wniosek dłużnika z tej części majątku, do której zbędnie skierowano egzekucję (konieczne jest precyzyjne ustalenie, czy egzekucja oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela). Komornik orzeka o zawieszeniu postępowania po uprzednim wysłuchaniu stron. W doktrynie wyrażane jest zapatrywanie, że naruszenie zakazu szykanowania dłużnika może powodować też cywilną odpowiedzialność wierzyciela za wyrządzoną szkodę.
Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACa 290/13 Komornik jest organem egzekucyjnym mającym obowiązek prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z przepisami je regulującymi, treścią tytułu wykonawczego i wnioskiem egzekucyjnym. Organ egzekucyjny jest związany wnioskiem o wszczęcie egzekucji, a więc między innymi wskazanym w nim sposobem egzekucji (art. 797 k.p.c. i art. 799 k.p.c.) Komornik nie może więc “negocjować z dłużnikiem” kwestii związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego.
Zakładając, iż faktycznie istnieje realne zagrożenie wszczęcia egzekucji z Pani nieruchomości w mojej ocenie powinna Pani złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji z tej części majątku. Mając na uwadze dokonywane przez Panią spłaty zadłużenia nie jest konieczne wszczyna egzekucji z nieruchomości. Wysokości raty nie musi Pani konsultować z Komornikiem a po prostu powinna płacić Pani kwoty jakimi Pani dysponuje ważne aby ich wysokość potwierdzała, iż zaspokoją one w niedługim czasie w całości wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.