Firmy windykacyjne

Intrum Justitia

Intrum Justitia to kolejna firma funkcjonują na rynku obrotu wierzytelnościami. Oficjalnie firma ta działa, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, pozostałe informacje na temat kapitału zakładowego itp bardzo trudno jest odnaleźć – jest to niemal niemożliwe. Swoim potencjalnym klientom firma Intrum Justitia proponuje bardzo szeroką ofertę min: Odkup wierzytelności na podstawie umowy […]

Intrum Justitia to kolejna firma funkcjonują na rynku obrotu wierzytelnościami. Oficjalnie firma ta działa, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, pozostałe informacje na temat kapitału zakładowego itp bardzo trudno jest odnaleźć – jest to niemal niemożliwe. Swoim potencjalnym klientom firma Intrum Justitia proponuje bardzo szeroką ofertę min:
  1. Odkup wierzytelności na podstawie umowy o przelew wierzytelności (cesja), działanie na zlecenie w imieniu klienta a przypadku nieskutecznej windykacji wierzytelności odkup za cenę gwarantowaną.
  2. Windykacja wierzytelności oparta na windykacji polubownej, sądowej, terenowej, a nawet prowadzą odbiór przedmiotów będących przedmiotem zabezpieczeń.
Najbardziej jednak zastanawiająca jest usługa pod nieco enigmatyczną nazwą DNW czyli długoterminowe nadzorowanie wierzytelności. Tego rodzaju zadłużenia są nadzorowane przez dłuższy czas nawet po zakończeniu nieskutecznej egzekucji komorniczej lub przedawnieniu, aby cytuję za informacją zawarta na stronie www „..aby dłużnik cały czas miał świadomość determinacji wierzyciela w dochodzeniu należności…”.
Obrót wierzytelnościami już istniejącymi jest to główny przedmiot działalności tej firmy jednak nie jedyny, oferuje ona również scoring, czyli statystyczną analizę zachowań płatniczych dłużnika dostępną w trybie on-line, ponadto wywiad gospodarczy, oraz weryfikację terenowa podmiotów gospodarczych, która polega na uzyskiwaniu wszelkich informacji a temat potencjalnego kontrahenta, nie oceniam działalności tej firmy jednak fakty mówią same za siebie.
Podobnie jak większością firm windykacyjnych działalnością tej firmy zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji wszczynając postępowanie wyjaśniające, w wyniku tego postępowania Prezes UOKiK dnia 18 października 2010 roku wydał decyzję na mocy, której nałożył na Intrum Justitia karę w wysokości 221, 272 tyś złotych. Nałożenie kary przez Prezesa UOKiK jest fakultatywne jednak w tym przypadku uznano je za zasadne. Bowiem jak możemy przeczytać w sentencji decyzji Spółka Intrum Justitia stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, polegające przede wszystkim na: wysyłaniu pism o treści wzywającej dłużnika do osobistego stawiennictwa w siedzibie firmy, nie umieszczanie w pismach kierowanych do dłużków oznaczenia firmy oraz wierzyciela, nieuprawnione wybiórcze i niezgodne zasadami stosowania prawa powoływanie się na przepisy procedury cywilnej dotyczące postępowania upominawczego. Stosowanie wobec dłużników presji wywołującej lęk i błędne przekonanie ze organem uprawnionym do bezpośredniej egzekucji jest również windykator terenowy. W toku postępowania Spółka ta zaniechała stosowania niektórych z wymienionych praktyk zmieniając formularze pism wysyłanych do dłużników, jednak Prezes UOKiK nie uznał tego działania za okoliczność łagodzącą. Przeglądając fora i inne serwisy internetowe możemy łatwo przekonać się, że firma bardzo często za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub smsów kontaktuje się z osobami, które nie są w żaden sposób zadłużone, zastanawiające jest skąd czerpią dane osobowe i numery telefonów, pozostawmy jednak te kwestię bez komentarza, pozwólmy działać uprawnionym organom takim jak Generalny Inspektor Danych Osobowych.

Komentarze do wpisu

  1. Kashmir Pisze:

    Uważajcie, bo firma Intrum Justitia nie dba o ochronę danych osobowych!!!! Na moją skrzynkę mailową przyszły dwa wezwania do zapłaty wystawione na kobietę, której nie znam i która nie zna mnie. Pani z Intrum, z którą rozmawiałam przez telefon, powiedziała z oburzeniem w głosie, że widocznie osoba na którą wystawione było wezwanie do zapłaty podała mój adres mailowy. Dziwne jest w ogóle praktykowanie wysyłania wezwań do zapłaty mailem bez uprzedniej weryfikacji czy osoba do której powinna trafić korespondencja faktycznie korzysta z danego adresu mailowego. Marnie to świadczy o profesjonalizmie firmy Intrum Justitia skoro rozsyłają po świecie maile ujawniając dane osobowe łącznie z adresem zamieszkania i wyjawiając cudze problemy obcym osobom. Każdemu należy się ochrona danych, a firma Intrum Justitia tego nie gwarantuje. Korci mnie, żeby skontaktować się z kobietą której dotyczą wezwania do zapłaty z Intrum i powiadomić ją o tym, co Intrum wyrabia. Jak myślicie, powinnam tak zrobić? Myślę że ta pani ma prawo wiedzieć, że jej osobista wrażliwa sprawa jaką jest zadłużenie, została ujawniona obcej osobie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.