Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty od Master Finance w sprawie CEAC Polonia

Otrzymałam właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód z powództwa firmy Master Finance. Jak wynika z treści pozwu sprawa dotyczy zaległości płatniczej z roku 2000 na rzecz firmy CEAC Polonia zajmującej się korespondencyjnym kształceniem. Mam 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty czy jesteście Państwo mi wstanie pomóc ?

Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód z siedzibą przy ul. Boczna Lubomelskiej w Lublinie orzeka głównie w sprawach dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego. Powód po otrzymaniu nakazu zapłaty ma 14 dni na wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jak wynika z przesłanego Pozwu firma Master Finance S.A. z siedzibą przy ul. Serocka 3 w Warszawie dochodzi wierzytelności przejętych od firmy CEAC Polonia za wykonane usługi edukacyjne z roku 2000. Centrum Obsługi Dłużnika Nakaz Zapłaty jest wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty oraz poprowadzić niniejszą sprawę do pozytywnego dla Pani zakończenia. Jak wynika z przesłanych dokumentów z firmą CEAC Polonia zawarła Pani umowę o świadczenie usług edukacyjnych tj. umowę zlecenia. Zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zgodnie natomiast z art. 751 Kodeksu cywilnego z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.