Sprzeciw do nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty Polkomtel cesja na EOS

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty dotyczy niezapłaconych faktur za telefon na rzecz firmy Polkomtel z roku 2006. Czy w tej sprawie są Państwo w stanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty ?

Tak – w niniejszej sprawie można uniknąć zapłaty długu poprzez wniesienie sprzeciwu, podarunkiem oczywiście, iż sprzeciw będzie wniesiony w terminie i należycie przygotowany. Zasadą obowiązującą w polskim prawie jest przedawnianie się roszczeń majątkowych a więc np. faktur z tytułu usług telekomunikacyjnych. Skutek przedawnienia jest taki, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Faktury wystawione przez firmę Polkomtel jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat 3. W chwili obecnej w terminie 14 dni od daty doręczenia Panu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. Sprzeciw od nakazu zapłaty w dwóch egzemplarzach należy wysłać listem poleconym w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Lublinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.