Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty Telekom II FDM Sp. z o.o. S.K.A Polkomtel

Zwracam się do Państwa z prośbą o ocenę szans na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty z powództwa Telekom II FDM Sp. z o.o. S.K.A. Jak wynika z treści załączonego pozwu Telekom II FDM Sp. z o.o. S.K.A zakupił od firmy Polkomtel niezapłacone faktury pochodzące z roku 2006. Czy w tej sprawie mam szanse na wygraną sprawę po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty ?

Od chwili doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty rozpoczyna bieg dwutygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu. Co ważne w piśmie tym należy podnieść wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Innymi słowy pozwany będzie musiał zamieścić w treści sprzeciwu wszystko to, co może doprowadzić do oddalenia lub odrzucenia pozwu. Jeżeli dysponujemy większą liczbą zarzutów należy powołać wszystkie. Ograniczanie się do jednego może bowiem okazać się zbędnym ryzykiem.
Po zapoznaniu się z treścią przesłanego przez Pana nakazu zapłaty w mojej ocenie jesteśmy wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty powołując się na około 5 zarzutów co do zasadności powództwa. Głównym zarzutem, choć nie jedynym w niniejszej sprawie będzie zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem.
[wazne]Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. [/wazne]
Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Mając na uwadze powyższe roszczenie dochodzone pozwem przez Powoda uległo przedawnieniu najpóźniej w roku 2009.

Komentarze do wpisu

  1. Aleksandra Pisze:

    No własnie ja mam ten sam problem. Dostałam pismo na które wraz z prawnikiem odpowiedziałam tym bardziej ze własnie sprawa jego zdaniem była już przedawniona a wczoraj dostałam pismo od komornika znów w tej samej sprawie. Co zatem mogę zrobić? Nadmienię ze postanowienie wydal e-sad w lublinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.