Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw do nakazu zapłaty

Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym pozwanemu wobec którego orzeczono nakaz zapłaty w: Postępowaniu upominawczym Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym Europejskim Postępowaniu Nakazowym W postępowaniu upominawczym prawidłowo wniesiony sprzeciw powoduje, iż nakaz traci swą moc w części w której został zaskarżony. Inaczej jest w przypadku Eelektronicznego Postępowania Upominawczego i Europejskiego Postępowania Nakazowego tutaj prawidłowo […]

Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym pozwanemu wobec którego orzeczono nakaz zapłaty w:
 1. Postępowaniu upominawczym
 2. Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym
 3. Europejskim Postępowaniu Nakazowym
W postępowaniu upominawczym prawidłowo wniesiony sprzeciw powoduje, iż nakaz traci swą moc w części w której został zaskarżony. Inaczej jest w przypadku Eelektronicznego Postępowania Upominawczego i Europejskiego Postępowania Nakazowego tutaj prawidłowo wniesiony sprzeciw powoduje utratę mocy nakazu w całości.
Gdzie wnieść sprzeciw od nakazy zapłaty ?
Orzeczenia w postępowaniu upominawczym, EPU i EPN wydają zarówno sędziowie zawodowi jak i referendarze sądowi, jeśli nakaz został wydany przez sąd sprzeciw wnosi się do sądu który wydał nakaz natomiast gdy nakaz sygnowany jest przez referendarza sądowego do sądu w którym wytoczono powództwo.
Termin do wniesienia sprzeciwu
Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pozwanemu nakazu.
Ogromnie ważne jest aby mieć świadomość , iż w przypadku uchybionego terminu istnieje możliwość jego przywrócenia. W tym celu należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Termin zostanie jedynie w sytuacji gdy niewykonanie czynności procesowej nastąpiło z przyczyn od pozwanego niezależnych, oraz gdy niedokonanie czynności tej pociąga za sobą negatywne skutki. Przywrócenie terminu oznacza iż biegnie on na nowo od chwili wydania postanowienia lub zarządzenia przewodniczącego.
Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty ?
Sprzeciw do nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym winien zawierać wskazanie czy wyrok jest zaskarżany w całości czy też w części w pozostałych trybach nie ma takiego obowiązku. Ponadto w sprzeciwie powinny znaleźć się zarzuty, które pod rygorem utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu zawartemu w pozwie a także wszelkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie . Jeśli pozwany składa sprzeciw za pośrednictwem systemu informatycznego w EPU na etapie jego wniesienia nie obowiązku składania dowodów musi je jedynie wskazać.
Jeśli pozew wniesiono na urzędowym formularzu sprzeciw również wymaga tej właśnie formy.
Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, pozwany ma możliwość wyboru co do sposobu wniesienia środka zaskarżenia , może to uczynić za pośrednictwem systemu informatycznego ,lub tradycyjną drogą. Pozwany musi jednak wziąć po uwagę iż z sądem może komunikować się wyłącznie za pośrednictwem jednej drogi!.
Bardzo istotna kwestią są zarzuty akie przedstawimy w nakazie zapłaty najczęściej jest to zarzut przedawnienia roszczeń. Należy pamiętać , że bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie kiedy roszczenie stal się wymagalne tzn. – kiedy upłynął termin zapłaty. Z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia wynikające z faktur sprzedaży , lat trzech roszczenia- umów abonenckich i z upływem lat dziecięciu roszczenia dotyczące min pożyczek. Przedawnienie nie jest skuteczne w przypadku gdy pozwany uznał dług i zobowiązał się do spłaty.

Komentarze do wpisu

 1. Wiesław Pisze:

  Otrzymałem nakaz zapłaty w trybie upominawczym - czy zasadne jest wniesienie sprzeciwu - jeżeli nie otrzymałem żadnego wezwania do zapłaty - wierzyciel wysyłał na nie właściwy adres / pomimo że znał prawidłowy adres do korespondencji

 2. Ania Pisze:

  Karolu w mojej ocenie masz czas na wysłanie sprzeciwu do dnia 29 grudnia 2012 r. Pamiętaj aby sprzeciw wysłać pocztą polską a nie inną firmą.

 3. Karol Pisze:

  Odebrałem nakaz zapłaty w dniu 15 grudnia 2012 roku. Do kiedy mam czas na wysłanie sprzeciwu od nakazu zapłaty ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.