Firmy windykacyjne

ULTIMO Wrocław

Ultimo Wrocław jest częścią grupy Ultimo składającą się z kilku spółek tj. ULTIMO spółka z.o.o, Ultimo Porfolio Investment, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny, Kancelaria Prawna I. Szmydka, K. Buczek i wspólnicy Sp.k., PRO COLLECT, każda z wymienionych spełnia w grupie określoną funkcję. Przedmiotem naszego zainteresowana jest jednak ULTIMO Sp. zoo. Jak podaje witryna internetowa tej […]

Ultimo Wrocław jest częścią grupy Ultimo składającą się z kilku spółek tj. ULTIMO spółka z.o.o, Ultimo Porfolio Investment, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny, Kancelaria Prawna I. Szmydka, K. Buczek i wspólnicy Sp.k., PRO COLLECT, każda z wymienionych spełnia w grupie określoną funkcję. Przedmiotem naszego zainteresowana jest jednak ULTIMO Sp. zoo. Jak podaje witryna internetowa tej firmy jest to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym wynoszącym 108 007, 5 tys. zł. Zapewne wielu z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że przedmiotem działalności tej firmy jest szeroko pojęta windykacja należności. Firma ta oferuje szeroki zakres usług min monitoring spłat i należności, obsługę wierzytelności na etapie przed sądowym i sądowym, obsługę wierzytelności hipotecznych, ponadto prowadzi Market Długów – czyli internetową giełdę należności. Firma szczyci się działaniem wg Kodeksu Etycznego i Zasad Dobrych Praktyk z uwzględnieniem takich wartości jak Rzetelność i Partnerstwo czy tak jest naprawdę? Odpowiedź na to pytanie nie jest przedmiotem niniejszego artykułu, celem naszym jest rzetelne przedstawienie zaistniałych faktów. Przyjrzyjmy się, zatem dokładnie oferowanym przez Ultimo Sp zoo usługom, szczególne zainteresowanie wzbudza wspomniany monitoring spłat należności, bowiem zgodnie z podanymi informacjami ów monitoring jest prowadzony za pomocą czynności takich jak listy monitujące, telefony i smsy monitujące.
Faktem jest, iż działalnością wspomnianej firmy zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyniku przeprowadzonej kontroli dnia 31 grudnia 2007 roku Prezes UOKiK wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził liczne naruszenia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).Wspomniane naruszenia dotyczyły między innymi: zastraszania, wywierania presji psychicznej, stosowania wzorów wezwań do zapłaty o mylącej zmuszającej dłużnika do pożądanego przez ULTIMO działania, wzory te niezgodne były z przepisami obowiązującego prawa. Wprowadzano również w błąd dłużników, co do faktu, że organem uprawnionym do sporządzania spisu majątku dłużnika jest ‘’Inspektor Biura Windykacji Bezpośredniej gdzie do czynności tej uprawniony jest jedynie niezawisły Sąd RP. Firma ta wykorzytywala również w spsob niedopuszczalny a dla niej wygodny przepisy prawa karnego materialnego oraz procedury cywilnej. Wprawdzie Ultimo zaniechało większości wymienionych praktyk z dniem 1 lipca 2006 roku, ale zapewne to spowodowane faktem, iż w tym czasie Prezes UOKiK wszczął już postępowanie wyjaśniające w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk. Efektem wydania przez Prezesa UOKiKj decyzji było nałożenie na ULTIMO Wrocław kary w wysokości 500 tyś zł. Na decyzję tę zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego służyło odwołanie, które jak się łatwo można domyśleć zostało rzecz jasna wniesione. Sądem właściwym do wniesienia wspomnianego odwołania był Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 13 stycznia 2009 roku (Sygn. akt XVII Ama 26/08) oddalił skargę Ultimo Sp. zoo. tym samym stwierdzając zasadność wymierzonej przez Prezesa UOKiK kary. jak możemy przeczytać w sentencji wyroku ULTIMO Wrocław dopuściło się w swojej działalności gospodarczej wielu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów stwierdzonych w zaskarżonej decyzji. Naruszeń tych dopuścił się przedsiębiorca, który od wielu lat prowadzi działalność windykacyjną w zakresie odzyskiwania niespłaconych długów i który prowadzi tę działalność na terenie całego kraju. Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez ULTIMO polegały w większości wypadków na nie zapewnieniu konsumentom rzetelnej, pełnej, prawdziwej informacji o przysługujących im prawach. Informacja zaś stanowi jeden z najważniejszych instrumentów ochrony konsumentów w prawie. Chroni się ich właśnie dlatego, że są niewłaściwie poinformowani. Tylko bowiem należycie poinformowani konsumenci mogą samodzielnie i odpowiedzialnie podejmować decyzje. Z tych względów Sąd ocenił, że ULTIMO dopuszczało się naruszania zbiorowych interesów konsumentów w bardzo znacznym stopniu i szerokim zakresie. Były one długotrwałe, wszystkie objętej oskarżeniem nie zostały zaniechane.
Natomiast zaniechanie części stwierdzonych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów następowało od 1 lipca 2006 r., tj. dopiero po wszczęciu przez Prezesa UOKiK postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia przez ULTIMO zbiorowych interesów konsumentów…”
Czy konsekwencje jakie spotkały ULTIMO Wrocław czegoś ją nauczyły jestem przekonana , że tak wszak uczciwe postępowanie wobec i tak już zadłużonych i obciążonych zapewne wieloma zmartwieniami ludzi jest obowiązkiem nie tylko prawnym, bowiem nikt z nas nie wie kiedy i w jaki sposób możemy się znaleźć na pozycji dłużnika, wszakże wszyscy jesteśmy tylko ludźmi „Homo sum humani nihil a me alienum puto”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.