Bez kategorii

EGB Investmensts S.A.

Otrzymałam właśnie wezwanie do zapłaty od firmy EGB Investmensts S.A. za przekroczenie czasu parkowania w Holandii. Czy mam płacić przedmiotową karę tej firmie ? Kompletnie nie wiem, o co chodzi gdyż nigdy nie byłam w Holandii a jedynie jestem współwłaścicielem samochodu.

Jak wynika z treści wystosowanych do Pani pism przez firmę EGB Investmensts S.A. została upoważniona do windykacji należności, z tytułu mandatu wystawionego przez Gemeente Amsterdam, przez Park Trade Europe AB.
W mojej ocenie roszczenie EGB Investmensts S.A. jest całkowicie bezzasadne co wynika już z samych pism. Firma ta w żaden sposób nie wykazała, iż faktycznie posiada pełnomocnictwo udzielone przez osobę na którą przeszło prawo do dochodzenia przedmiotowej wierzytelności, moje wątpliwości również budzą opłaty dodatkowe doliczone do przedmiotowego wezwania.
Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną a art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 6 Kodeksu cywilnego reguluje podstawowe reguły dowodowe, tj. pierwszą – generalnie wymagającą udowodnienia powołanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych, oraz drugą regułę, która sytuuje ciężar dowodu danego faktu po stronie osoby, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Pierwsza „zasada obowiązku udowodnienia powoływanego faktu” jest w istocie nieunikniona ze względów racjonalnych, ponieważ odmienna regulacja powodowałaby powstanie niedopuszczalnej łatwości wywodzenia skutków prawnych z prostego powołania się na fakt bez potrzeby jego udowodnienia. Natomiast druga stanowi „ogólną zasadę rozkładu ciężaru dowodu”, od której wyjątki mogą wskazywać niektóre przepisy szczególne.
W mojej ocenie EGB Investmensts S.A. nie będzie wstanie wykazać w sądzie ani faktu popełnienia wykroczenia ani posiadania przez nią uprawnień do występowania w przedmiotowej sprawie przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.