Bez kategorii

Komornik na wniosek funduszu GODebt1

Mam problem z windykacją a mianowicie z funduszem sekurytyzacyjnym GODebt 1. Miałem dług w banku je kies 5 000 zł. Nie posiadam żadnego majątku, mam tylko meldunek w starym rozwalającym się domu no i alimenty na dwóch synów. Teraz złapała mnie windykacja i każą mi płacić 42 000 zł. Jak spytałem się tej firmy, co z Komornikiem to Pani powiedziała, że mam im płacić a komornik sam po jakimś czasie umorzy postępowanie. Co ja mam zrobić? Nie mam żadnych dokumentów w sprawie.

Dziwi mnie sytuacja, iż nie posiada Pan jakichkolwiek dokumentów czy to z sądu czy też przysłanych od Komornika w sprawie wszczętej egzekucji. Powodem takiej sytuacji może być fakt, iż z jakiś przyczyn firma windykacyjna posługiwała się np. Pana nieaktualnym adresem zamieszkania a sąd mylnie uznał nakaz zapłaty za skutecznie doręczony. Jeżeli powodem zaistniałem sytuacji było kierowania korespondencji pod błędny adres to sprawę można wygrać i uniknąć zapłaty należności.
Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Roszczenia banku z tytułu udzielonych pożyczek przedawniają się z upływem lat trzech, istotne w niniejszej sprawie jest na jaki okres zawarta była umowa z bankiem, czy bank ją wypowiedział przed czasem oraz kiedy firma GODebt 1 wniosła pozew do sądu.
Jeżeli natomiast powodem zaistniałem sytuacji było ignorowanie przez Pana wcześniejszej korespondencji w szczególności nakazu zapłaty jaki przyszedł z sądu to nic w sprawie nie da się zrobić. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego pismo awizowane w miejscu zamieszkania strony pozwanej a nie podjęte uważa się po 14 dniach za skutecznie doręczone tzw. domniemanie doręczenia.
Faktem natomiast jest, iż Pana obecna sytuacji finansowa skutkuje brakiem możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji względem Pana osoby. Zgodnie z art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
Oceniając zasadność umorzenia postępowania na podstawie art. 824 § 1 pkt 3, organ egzekucyjny musi uwzględnić wszystkie koszty egzekucji, a jeżeli egzekucję do tej samej rzeczy lub prawa prowadzi kilku wierzycieli, łączne koszty związane z prowadzeniem egzekucji na rzecz wszystkich wierzycieli. Gdyby jednak wierzyciele prowadzili egzekucję tylko w części do tych samych rzeczy lub praw, w pozostałym zakresie zaś do innych, wówczas trzeba ocenić, na ile koszty egzekucji prowadzonej przez każdego z wierzycieli znajdą pokrycie z egzekucji przez niego prowadzonej do rzeczy lub prawa wspólnie z innymi wierzycielami oraz tylko na jego rzecz. Dopiero porównanie sum, jakie będzie można uzyskać ze wszystkich sposobów egzekucji prowadzonej na rzecz wszystkich wierzycieli wspólnie i odrębnie, pozwoli na ocenę, czy z egzekucji uzyska się sumę wyższą od kosztów egzekucji (J. Jagieła, Wybrane zagadnienia dotyczące zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, s. 10).
Proszę jednak pamiętać, iż umorzenie egzekucji nie spowoduje wygaśnięcia długu a wierzyciel nawet po 10 latach będzie mógł ją ponownie wszcząć. Jedynym więc wyjściem z sytuacji jest ustalenie czy nakaz zapłaty doręczono Panu pod prawidłowy adres zamieszkania (proszę nie mylić adres zamieszkania z adresem zameldowania) i jeżeli doręczono go w inne miejsce to niezwłocznie należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.