Bez kategorii

Niedoręczenie, nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty

Szukając informacji na temat firmy Intrum Justitia Debt Fund znalazłam Wasza stronę z poradami prawnymi i mam prośbę o pomoc w mojej, a właściwie syna sprawie. Syn mój miał w banku konto i pewnego dnia okazało się ze zostało zablokowane przez komornika. Otrzymaliśmy tylko z banku informacje na temat kwoty zadłużenia oraz ksero zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Wcześniej nie otrzymywał żadnych informacji o jakichkolwiek zaległościach. Ponieważ nie otrzymał także pisma z sądu z nakazem zapłaty nie mamy możliwości złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić ?

Z opisu sprawy wynika, iż Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z powództwa Intrum Justitia Debt Fund. W pierwszej kolejności Pani syn powinien ustalić, pod jaki adres Sąd wysłał nakaz zapłaty. Na piśmie otrzymanym z banku lub od komornika powinna widnieć sygnatura sprawy rozpoczynająca się od VI Nc-e i tą sygnaturę proszę podać rozmawiając z sądem.
W mojej ocenie, w związku z faktem, iż nie dotarły do Państwa ani pisma z sądu, jak również nie docierała korespondencja z sądu, korespondencja w sprawie była kierowana pod nieaktualny lub błędny adres zamieszkania Pani syna a w skrajnym przypadku sprawa nie dotyczy w ogóle jego osoby.
Zgodnie z obowiązującą procedurą po doręczeniu nakazu zapłaty, wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, strona Pozwana w terminie 14 dni powinna wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty bezpośrednio w Kancelarii sądu lub za pośrednictwem poczty polskiej. W przypadku nadania sprzeciwu od nakazu zapłaty listem poleconym za dzień złożenia sprzeciwu uznaje się datę nadania listu.
Termin 14 dniowy liczony jest od daty doręczenia nakazu zapłaty. Co istotne niepodjęcie przesyłki w terminie powoduje, iż co do zasady sąd uznaje nakaz zapłaty za skutecznie doręczony. Niestety często dochodzi do takiej sytuacji jeżeli Powód wskazuje błędny lub nieaktualny adres zamieszkania Pozwanego a listonosza nie dokonuje adnotacji, iż osoba nie mieszka pod tym adresem a jedynie zamieszcza adnotację o awizacji przesyłki.
Skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich.
Jeżeli więc nakaz zapłaty został wysłany pod nieprawidłowy adres to termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zaczął biec dla Pani syna. W chwili obecnej, po potwierdzeniu tego faktu, Pani syn powinien wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualne na dzień doręczenia nakazu miejsce zamieszkania lub wystąpić do sądu o podanie kodu dostępu do akt sprawy w celu zapoznania się z nimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.