Bez kategorii

Wpis do KRD

W dniu dzisiejszym, starając się o pożyczkę w Alior Banku otrzymałam informację, że jestem wpisana do KRD przez firmę Ultimo Portfolio Investments z tytułu zaległości wynikających z umowy z Cyfra Plus. Wymagalność spłaty mogła przypadać najdalej na grudzień 2004. Rozwiązałam z nimi umowę i przez kolejne dwa lata przebywałam za granicą. Korespondencja kierowana na adres, pod którym byłam zameldowana w chwili podpisania umowy nie docierała do mnie. W czerwcu 2004 zmieniłam adres zameldowania. W 2010 r. Ultimo przejęło dług od Cyfry i wpisało mnie na do KRD. Czy firma Ultimo miała prawo wpisać mnie a do KRD? Czy powinnam próbować dogadać się z nimi?

Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Najbardziej klasyczne określenie skutku upływu terminu akcentuje przekształcenie się zobowiązania cywilnego w zobowiązanie niezupełne (obligatio naturalis), charakteryzujące się – z jednej strony – dalszym istnieniem roszczenia i – z drugiej – brakiem możliwości przymusowego wyegzekwowania go, wynikającym z faktu, że po stronie dłużnika, mimo trwania obowiązku, odpada odpowiedzialność (por. A. Wolter (w:) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,Prawo cywilne…, s. 325; A. Szpunar, Uwagi o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia, Rejent 2002, nr 10, s. 19).
Pomimo więc przedawnienia dochodzonej przez firmę windykacyjną należności miała ona prawo wpisania Panią do Krajowego Rejestru Długów – przy czym w mojej ocenie brak jest podstaw do wpisania daty wymagalności roszczenia jako daty dokonania cesji należności. Ultimo zakupując wierzytelność wstąpiło w prawa wierzyciela pierwotnego i to ta data powinna być wpisana w KRD.
W chwili obecnej ma Pani dwie możliwości albo dojście do porozumienia z firmą windykacyjną albo wystąpienie na drogę postępowania cywilnego tj. z pozwem o ustalenie nieistnienia zadłużenia i na tej podstawie żądać usunięcia wpisu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.