Bez kategorii

Niewiarowska i Polański

Otrzymałam od spółki Niewiarowska i Polański informację prawną dotyczącą postępowania egzekucyjnego. Sprawa dotyczy pożyczki jaką 13 lat temu poręczyłam koleżance. Pożyczka ta była udzielona na okres 3-4 lat. Czy faktycznie Niewiarowska i Polański mogą skierować sprawę do komornika ?

Otrzymane wezwanie do zapłaty skierowane do Pani przez firmę Niewiarowska i Polański Radcowie Prawni należy zignorować, ewentualnie, co najwyżej należy powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowanych praktykach przez pełnomocnika spółki EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny.
Prawdą jest jak pisze spółka Niewiarowski i Polański, iż wierzyciel po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Jednakże w niniejszej sprawie po wniesieniu pozwu przez spółkę i wydaniu przez sąd nakazu zapłaty będzie Pan miał prawo do wniesienia w terminie 14 dni sprzeciwu od nakazu zapłaty.
W sprzeciwie od nakazu zapłaty po podniesieniu zarzutu przedawnienia powództwo zostanie oddalone tj. sprawę Pani wygra. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela.
[wazne]Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela. [/wazne]
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Umowa pożyczki, kredytu udzielona przez bank przedawnia się z upływem trzech lat od daty jej wymagalności tj. płatności ostatniej raty lub daty jej wypowiedzenia.
Kolejne wezwania do zapłaty powinna, więc Pani ignorować a działania dopiero podjąć po doręczeniu nakazu zapłaty z sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.