Bez kategorii

Odmowa przyjęcia mandatu, postępowanie mandatowe

Dostałam dziś wyrok nakazowy. Chodzi o prędkość i nie przyjęcie mandatu. Problem w tym, że przesłuchiwano zarówno mnie, jak i mojego świadka, który ze mną jechał i gdzie dokładnie zostało wytłumaczone, dlaczego nie przyjęłam proponowanego mandatu. Policjantka była tylko jedna i do tego niekulturalna, jak i nie chciała w ogóle rozmawiać. Mam jednak wrażenie, że nikt tych naszych wyjaśnień nie czytał, tylko standardowo uznano mnie winną i dodano 100 zł do proponowanego mandatu. Czy mam w takiej sytuacji złożyć sprzeciw?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń Policja uprawniona jest do wystawienia mandatu w sytuacji stwierdzenie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego może polegać zarówno na ujawnieniu wykroczenia za pomocą takiego urządzenia w razie użycia go np. w czasie kontroli na drodze, a więc w sytuacji, gdy istnieje bezpośredni kontakt ze sprawcą wykroczenia, jak i wówczas, gdy wykroczenie zostanie np. tylko zarejestrowane przez takie urządzenie (np. przez fotoradar), a ustalenie, kto jest sprawcą wykroczenia, wymaga przeprowadzenia czynności wyjaśniających (art. 97§1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń).
W pierwszym przypadku nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego powinno nastąpić niezwłocznie, a w razie konieczności przeprowadzenia czynności wyjaśniających – w ciągu 14 dni. W drugim przypadku termin ten nie może przekraczać 180 dni od daty ujawnienia czynu.
Kodeks wykroczeń stanowi, że sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego, daje wyraz zasadzie, od której nie ma wyjątku, że do prawomocnego ukarania w postępowaniu mandatowym może dojść tylko wówczas, gdy sprawca wykroczenia dobrowolnie podda się karze. Od niego bowiem zależy czy przyjmie mandat karny, czy odmówi jego przyjęcia, przy czym, odmawiając, nie ma obowiązku wskazania powodu odmowy.
[wazne]Skutkiem prawnym odmowy przyjęcia mandatu jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o ukaranie. [/wazne]
Z opisu sprawy wynika, iż po skierowaniu wniosku o ukaranie sąd wydał wyrok nakazowy. Faktycznie ma Pani rację, iż często wyroki nakazowe zapadają bez analizy zgromadzone materiału w sytuacjach, które budzą wątpliwości i takie wyroki nie powinny być wydawane. Jeżeli więc faktycznie nie popełniła Pani zarzucanego jej wykroczenia właściwą drogą postępowania będzie wniesienie sprzeciwu od nakazu do sądu, który go wydał w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Po wniesieniu sprzeciwu sprawa będzie rozpoznawana w trybie zwyczajnym tj. m.in. z Pani udziałem w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.