Bez kategorii

PRESCO Investment

PRESCO Investment przesłało do mojej małżonki cesję wierzytelności, zakupionego od Kredyt Banku, zadłużenia z tytułu nieuregulowanej płatności za usługi bankowe z 2003 roku. Pragnę nadmienić, że od 2003 r. bank zaprzestał dochodzenia wierzytelności aż do chwili sprzedania w/w roszczeń firmie PRESCO Investment. Czy te roszczenia i zachowanie banku nie posiadają znamion przedawnienia a roszczenia PRESCO Investment są w związku z tym niezasadne ? Proszę o pilne zapoznanie się ze sprawą i ewentualne stanowisko Pana w sprawie dalszego postępowania prowadzącego do pozytywnego załatwienia sprawy.

Firma windykacyjna PRESCO Investement specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami. Zdecydowana większość zakupionych przez PRESCO Investement wierzytelności jest przedawniona jednakże rozwiązania prawne powodują, iż pomimo tego faktu często udaje doprowadzić się do skutecznej egzekucji tych zobowiązań.
Zgodnie z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
[wazne]Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie skoro art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego nie zastrzega specjalnej formy zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, skutkiem czego może ono nastąpić zarówno poprzez takie zachowanie dłużnika, które wyraża zewnętrzną postać zrzeczenia się tego zarzutu, jak i w drodze wykładni – w zachowaniu się dłużnika – można dopatrzeć się jego dorozumianego zrzeczenia się.[/wazne]
Skoro udzielnie pożyczek związane jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez bank to znajdzie zastosowanie trzy letni okres przedawnienia tego typu należności wskazany w art. 118 Kodeksu cywilnego. Firma PRESCO Investment kupując wierzytelność od banku wstąpiła w jego sytuację prawą i ten okres nie ulega zmianie.
W chwili obecnej Pana żona nie powinna prowadzić żadnych rozmów z PRESCO Investment i spokojnie czekać na otrzymanie nakazu zapłaty z sądu. Po jego doręczeniu w terminie 14 dni należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, podnosząc w nim zarzut przedawnienia dochodzonej należności, co zagwarantuje wygranie sprawy.

Komentarze do wpisu

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Artykuły z tej kategorii

    Masz pytania? Zapytaj prawnika.