Sprzeciw do nakazu zapłaty

Pretorius Centertel Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty z powództwa firmy Pretorius z siedzibą w Kielcach. Sprawa dotyczy niezapłaconych faktur za telefon komórkowy za lata 2007. Czy w Państwa ocenie jest sens wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty przeciwko firmie Pretorius ?

Tak w naszej ocenie należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie na rzecz firmy Pretorius. W sprzeciwie należy w pierwszej kolejności powołać się na przedawnienia dochodzonego przez Pretorius roszczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Nasza firma wielokrotnie przygotowała skuteczne sprzeciwy od nakazu zapłaty wydanego na rzecz Pretorius dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zlecenie nam przygotowania sprzeciwu w niniejszej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.