Bez kategorii

Przedawnienie opłaty za przejazd płatnym odcinkiem drogi tzw. VIATOLL

Kilka dni temu otrzymałem pismo od Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wezwaniem do wskazania kierującego pojazdem w dniu 5 lipca 2012 r. Wezwano mnie do wskazania kierującego w związku z nieuiszczeniem opłaty w systemie elektronicznym. Prawdopodobnie wtenczas moim autem jechał kolega z Niemiec. Viatoll zawsze miałem włączony i naładowany. Czy po roku czasu od zdarzenia ITD może jeszcze mnie ścigać? Co mam w tej sytuacji zrobić i co mi grozi?

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych na wskazanych w rozporządzeniu drogach kierowcy za przejazd nimi zobligowani są do wnoszenia opłaty w systemie elektronicznym tzw. Viatoll. Zgodnie z art. 13k Ustawy o drogach publicznych za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia tej opłaty wymierza się karę pieniężną w wysokości 3000 zł.
Osobą zobowiązaną do uiszczenia kary pieniężnej jest osoba kierująca pojazdem. Prawa do kierowania pojazdem nie można łączyć z prawem własności pojazdu samochodowego. Właściciel pojazdu może oddać do używania pojazd innej osobie (np. pracownikowi). Poza tym kierowanie pojazdem może nastąpić wbrew woli lub wiedzy jego właściciela. Właściciel pojazdu nie może ponosić konsekwencji nieuiszczenia opłaty elektronicznej, jeżeli zdoła wykazać, że nie kierował pojazdem w czasie przejazdu pod drodze krajowej.
Z całą pewnością natomiast w mojej ocenie na chwile obecną przedmiotowa kara nie uległa przedawnieniu. W stosunku do przedmiotowej opłaty jako opłat publicznoprawnych należy stosować rozdział III Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.
Na chwilę obecną w mojej ocenie należy wskazać, iż samochód został oddany do dyspozycji obywatela Niemiec oraz wskazać jego dane. Możliwe, iż w związku z koniecznością tłumaczenia dokumentów, etc. ITD odstąpi od dalszego wyjaśniania sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.