Bez kategorii

Przedawnienie roszczeń banku

Otrzymałem właśnie wezwania z banku BPH. Żądają zapłaty za kredyt jaki brałem w roku 2003 a który miałem spłacić w roku 2006. Czy po ponad 7 latach faktycznie musze płacić ?

Termin przedawnienia roszczeń bankowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz kredytów cechuje się stosunkowo krótkim terminem przedawnienia tj. trzy letnim. Termin ten wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego, jako właściwy dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.
Wprawdzie przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, ale dłużnik zyskuje przed sądem prawo do odmowy spełnienia świadczenia bez żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli jednak spełni je dobrowolnie, to mimo przedawnienia nie może domagać się zwrotu.
Skoro, więc termin spłaty pożyczki upłynął w roku 2006 to roszczenie banku uległo przedawnieniu w 2009 roku.
Powinien Pan jednak pamiętać, iż roszczenie przedawnione można uznać co spowoduje ponownie jego ponowną wymagalność. Uznanie roszczenia może nastąpić np. w sposób niewłaściwy tj. częściową spłatę przedawnionego kredytu.
Na chwilę obecną wszelkie próby kontaktu banku najlepiej ignorować i nie podejmować żadnych działań. Pana działanie będzie dopiero konieczne gdy otrzyma Pan nakaz zapłaty wystawiony przez sąd. Po otrzymaniu nakazu zapłaty będzie Pan miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty z powołaniem się na przedawnienie dochodzonego roszczenia.
Nie wniesienie sprzeciwu w terminie spowoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty i konieczność uiszczenia należności z tytułu przedawnionego kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.