Bez kategorii

Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Mam problem z funduszem o nazwie Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie ul. Zwycięstwa 37 75-022 Koszalin. Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie. Raport 3 powołuje się w pozwie na umowę cesji, jaką zawarł z spółką P4 operatorem sieci komórkowej PLAY i dochodzi ode mnie należności na kwotę 5000 zł. Jako dowód powołuje piec faktur VAT. Ja nie zgadzam się z tą należnością w tym okresie nawet nie łączyła mnie umowa z P4. Jakich argumentów użyć w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Na chwilę obecną nie znając jeszcze treści powołanych przez Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie ul. Zwycięstwa 37 75-022 Koszalin dowodów w mojej ocenie należy się skupić w sprzeciwie głównie na niewykazaniu przez Powoda istnienia jakiejkolwiek wymagalnej wierzytelności.
[wazne]Zgodnie z brzmieniem art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.[/wazne]
Na Powodzie ciąży obowiązek udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego). W tym zakresie nadmieniam, iż za taki dowód nie można uznać ani odpisu umowy ani też wystawionych przez P4 faktur. Fakturę VAT należy uznawać za dokument obejmujący wyłącznie oświadczenie operatora firmy PLAY. Tego rodzaju jednostronne oświadczenie nie jest wystarczającym środkiem pozwalającym na udowodnienie dochodzonego pozwem roszczenia – „Nie sposób – w świetle art. 245 kpc uznać, aby faktura VAT miała inną moc dowodową, niż inne dokumenty prywatne i przepisy prawa podatkowego w jakikolwiek sposób nie zmieniają tego, co wynika z treści art. 245 kpc. W każdym razie wyłącznie na podstawie faktury VAT nie sposób ustalić, że strony łączyła umowa określonej treści, jak i tego czy i w jakim zakresie umowa ta została zrealizowana”. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2007 roku, II CNP 129/07.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.