Bez kategorii

T-Mobile, Ultimo, Provident a przedawnienie

Sprawa dotyczy wezwania do zapłaty, jakie otrzymałam z firmy Ultimo. Sprawa pokrótce wygląda następująco. W dniu 19 listopada 2013 moi rodzice otrzymali list zwykły z firmy Ultimo zaadresowany na moje imię i nazwisko. Z rodzicami nie mieszkam od około siedmiu lat. Następnie zadzwoniłam na podany w wezwaniu numer telefonu i poprosiłam o udostępnienie mi stosownych umów dotyczących wymaganych zobowiązań-gdyż nigdy nic nie kupiłam od tej firmy(ULTIMO) ani też nie pożyczałam od nich pieniędzy i nie widzę podstaw, aby żądali ode mnie tych spłat. Firma Ultimo poinformowała mnie, że mam u nich trzy zadłużenia. Dwie sprawy to rzekomo niespłacone pożyczki w firmie Provident sprzed około dziesięciu lat. Trzecia sprawa dotyczy T-Mobile – tylko ja nigdy nie miałam telefonu u tego operatora. Miałam tylko umowę z Erą również około ośmiu lat temu. Nie pamiętam, czy i w jakich wysokościach dokonałam wpłat-nie mam już żadnych potwierdzeń uiszczonych kwot. Nie pamiętam, od kiedy nie korzystam już z usług tego operatora i od kiedy nie korzystam z tego numeru telefonu. O ile pamiętam to umowa została wypowiedziana w maju 2005 roku niestety z mojej winy – gdyż nie byłam w stanie spłacić zaległych rachunków.
Bardzo proszę o pomoc – czy muszę spłacić tej firmie wymagane kwoty? Jak można po tylu latach żądać ode mnie tych spłat-czemu Provident i T Mobile – wcześniej nie prowadzili działań zmierzających do wyegzekwowania tych kwot? Czy te roszczenia nie uległy przedawnieniu? Czy warto napisać pismo o przedawnieniu do Ultimo?
Zgodnie z Kodeksem cywilnym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
W praktyce napisanie pisma do firmy Ultimo poskutkuje kontaktem windykatora i informacją, iż dług przedawniony jest nadal wymagalny. Przedawnione roszczenie nie wygasa, tylko zamienia się w tzw. zobowiązanie niezupełne (naturalne), którego cechą jest niemożność jego przymusowej realizacji. Zarzut przedawnienia może być skutecznie podniesiony tylko po upływie terminu przedawnienia. Zarzut ten nie musi być podniesiony w toku procesu, może on być podniesiony także przed wytoczeniem powództwa, gdy tylko wierzyciel zażąda od dłużnika spełnienia świadczenia. Jeżeli wierzyciel nie zgodzi się z podniesionym poza sądem zarzutem przedawnienia i pomimo to wystąpi do sądu z przedawnionym roszczeniem przeciwko dłużnikowi, to moim zdaniem, dłużnik w trakcie procesu powinien ponownie podnieść taki zarzut, chociażby z przyczyn dowodowych (może również powołać się przed sądem na wcześniejsze skorzystanie z tego zarzutu).
Na chwilę obecną najlepiej aby pisemnie poinformowała Pani firmę Ultimo o zmianie adres i informowała za każdym razem gdy do takiej zmiany dojdzie. Po otrzymaniu pozwu z sądu natomiast należy wnieść odpowiedź na pozew w którym należy podnieść zarzut przedawnienia dochodzonych roszczeń a w przypadku otrzymania nakazu zapłaty tenże zarzut należy podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty.
Oczywiście nadmienią, iż ma Pani absolutną rację co do samego przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Zarówno roszczenia firmy Provident, jak również roszczenia T-Mobile jako związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem lat trzech.
Natomiast nie powinna się godzić Pani na jakiekolwiek spłaty tych długów, nawet symboliczne czy też zawierania ugód w tym zakresie bowiem może to być potraktowane jako zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.