Bez kategorii

Ultimo Portfolio Investment Luxembourg

Jakieś dwa lata termu otrzymałem wezwanie do zapłaty z firmy Ultimo Portfolio Investment Luxembourg w sprawie zapłaty zaległego abonamentu z roku 2005 za telewizyję cyfrowoą Cyfra +. Podjąłem rozmowy z windykatorem i powołałem się na zarzut przedawnienia roszczenia. Windykator oczywiście próbował mnie zastrzyc komornikiem, kosztami sądowymi, etc. Obecnie otrzymałem list polecony z Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód. Wydaje mi się, iż jest to nakaz zapłaty z powództwa Ultimo Portfolio Investment Luxembourg. Czy jest realna szansa na uniknięcie zapłaty ?

Sąd Rejonowy w Lublinie na wiosek Ultimo Portfolio Investment Luxembourg wyda nakaz zapłaty zobowiązujący Pana do zapłaty przedmiotowego długu w terminie 14 dni oraz poinformuje Pana o możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w tym terminie.
[wazne]Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. [/wazne]
Przedawnione roszczenie nie wygasa, tylko zamienia się w tzw. zobowiązanie niezupełne (naturalne), którego cechą jest niemożność jego przymusowej realizacji. Zarzut przedawnienia może być skutecznie podniesiony tylko po upływie terminu przedawnienia. Zarzut ten nie musi być podniesiony w toku procesu, może on być podniesiony także przed wytoczeniem powództwa, gdy tylko wierzyciel zażąda od dłużnika spełnienia świadczenia. Jeżeli wierzyciel nie zgodzi się z podniesionym poza sądem zarzutem przedawnienia i pomimo to wystąpi do sądu z przedawnionym roszczeniem przeciwko dłużnikowi, to zdaniem komentującego, dłużnik w trakcie procesu powinien ponownie podnieść taki zarzut, chociażby z przyczyn dowodowych (może również powołać się przed sądem na wcześniejsze skorzystanie z tego zarzutu).
Co istotne niepodjęcie pisma z sądu nie chroni dłużnika a wręcz pozbawia go możliwości obrony. Zgodnie, bowiem z obowiązującymi przepisami w przypadku prawidłowo nadanego nakazu zapłaty przez sąd pod adres dłużnika i jego niepodjęcia uważa się go za skutecznie doręczony tzw. domniemanie doręczenia. W takiej sytuacji dłużnik traci możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia.
Skoro firma Ultimo Portfolio Investment Luxembourg dochodzi zapłaty należności z 2005 roku to uległy one najpóźniej przedawnieniu w 2008 roku. W chwili obecnej powinien się Pan udać na pocztę i podjąć przesyłkę z sądu. Od daty jej odebrania będzie Pan miał 14 dni na wniesienia sprzeciwu, w którym należy podnieść zarzut przedawnienia i oczywiści udowodnić, iż do przedawnienia doszło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.