Bez kategorii

Wezwanie do zapłaty z ULTIMO

W wrześniu bieżącego roku otrzymałam zaskakujące wezwanie do zapłaty z ULTIMO S.A. (Wrocław) w wysokości 2 903 PLN. W kopercie było także Pismo z Sygma Bank (Warszawa) zawiadamiające o przelewie wierzytelności. Chodzi tutaj o rzekome zadłużenie wynikające z jakoby zawartej umowy pożyczki w roku 2001. Po otrzymaniu tych pism skontaktowałam się u ULTIMO w sprawie wyjaśnienia rzekomego zadłużenia. Pani z Ultimo poradziła złożenie reklamacji. Gdzie napisałam, że ja nie wiem o jakimkolwiek zadłużeniu. Reklamacja została odrzucona. Następnie wysłałam pismo do Sygma Bank o kopie umowy. Do teraz żadnej reakcji z trony banku. W ubiegły piątek dostałam Pismo z Kancelarii Adwokackiej I. Szmydka, K. Buczek i Wspólnicy we Wrocławiu wezwanie do zapłaty 20% zadłużenia. Jeśli to tego czasu nie wpłacę tych 20% złożą pozew w sądzie. Od 10 lat nie mieszkam w Polsce, Panie z ULTIMO dzwonią do rodziców gdzie już kilka lat nie jestem zameldowana.

Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co mogę w tej sprawie zrobić. Po pierwsze nie mam pojęcia, co to za dług a po drugie wezwanie do zapłaty wysłano po trzynastu latach. W październiku wysłałam do ULTIMO pismo, które pomógł mi napisać Pan z Ochrony Konsumentów z Urzędu Miasta w Częstochowie. W piśmie napisałam, że na podstawie art. 118 kodeksu cywilnego powiadamiam, że zaciągnięty kredyt uległ przedawnieniu. Niestety do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi z firmy ULTIMO. Czekam na Państwa odpowiedz.
Niestety w mojej ocenie błędem było podniesienie zarzutu przedawnienia w odpowiedzi na otrzymane z Ultimo S.A. wezwanie do zapłaty. Skoro taki zarzut Pani podniosła to w mojej ocenie uznała Pani, iż dług faktycznie ustał i skutecznie został przeniesiony na firmę Ultimo S.A.
Tymczasem z doświadczenia wiem, iż często w postępowaniu sądowym firmy windykacyjne nie są wstanie wykazać istnienia jakiejkolwiek wymagalnej wierzytelności oraz jej przejścia na firmę windykacyjną. Należy pamiętać, iż często powoływane jako dowód wyciągi z ksiąg analitycznych nie stanowią dowodu istnienia wierzytelności dłużnika wobec wierzyciela, jej wysokości i wymagalności. Dokument prywatny nie korzysta z domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych.
[wazne]Jak wskazuje się w orzecznictwie powód w postepowaniu sądowym powinien udowodnić nie tylko fakt cesji, ale również zasadność naliczenia należności dochodzonej od strony pozwanej. Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi (SN V CSK 187/06). [/wazne]
Ponadto jak wynika z wezwania do zapłaty otrzymanego z ULTIMO S.A. zawarła Pani umowę z bankiem w roku 2000. W mojej ocenie więc oczywiste jest, iż nawet jeżeli przedmiotowa wierzytelność została skutecznie przeniesiona na firmę windykacyjną to roszczenie to jest i tak przedawnione co jednak nie oznacza, iż nie istnieje. Zgodnie bowiem z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
[wazne]Przedawnione roszczenie nie wygasa, tylko zamienia się w tzw. zobowiązanie niezupełne (naturalne), którego cechą jest niemożność jego przymusowej realizacji.[/wazne]
W obecnym momencie w mojej ocenie kolejne wezwania kierowane z firmy ULTIMO należy ignorować, natomiast jeżeli otrzyma Pani przesyłkę z sądu to koniecznie należy podjąć odpowiednie działania tj. wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew i podnieść w jego treści m.in. zarzut przedawnienia dochodzonej należności.
Proszę pamiętać, iż do odbioru korespondencji sądowej konieczne jest specjalne pełnomocnictwo upoważniające daną osobę do odbioru korespondencji sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.