Bez kategorii

Zajęcie wierzytelności od Komornika

Otrzymałam od komornika pismo zatytułowane „zajęcie wierzytelności”. Osoba wskazana, jako dłużnik sprzedała ma około trzech miesięcy temu skuter. Nie znam osobiście zarówno dłużnika, jak również wierzyciela ani komornika. Co ja mam z tym pismem zrobić? Czy skuter zostanie mi odebrany czy wystarczy napisać oświadczenie do komornika o braku wierzytelności?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają egzekucję z innych wierzytelności. Konstrukcja wierzytelności, stanowiąca podstawową instytucję prawa zobowiązań, traktowana jest jako skupiająca wszystkie uprawnienia wierzyciela wynikające z określonego stosunku zobowiązaniowego.
Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W tym celu komornik zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem. Ponadto komornik wzywa dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.
Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wzywa jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność..
[wazne]Jak słusznie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie III CK 335/05 tylko skonkretyzowana wierzytelność może być przedmiotem egzekucji. Wierzytelność konkretna to wierzytelność osadzona w ramach określonego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy indywidualnymi podmiotami.[/wazne]
W obecnej sytuacji powinna Pani wysłać oświadczenie do Komornika, w którym napisze Pani, iż „na chwile obecną dłużnik wskazany w zajęciu nie jest Pani dłużnikiem. Nadto nie łączą Panią żadne stosunki prawne, które w przyszłości mogłyby skutkować powstaniem takiej wierzytelności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.