Bez kategorii

Zarzut przedawnienia

Otrzymałem wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej. Jak podnieść zarzut przedawnienia ?

Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Przedawnione roszczenie nie wygasa, tylko zamienia się w tzw. zobowiązanie niezupełne (naturalne), którego cechą jest niemożność jego przymusowej realizacji. Zarzut przedawnienia może być skutecznie podniesiony tylko po upływie terminu przedawnienia. Zarzut ten nie musi być podniesiony w toku procesu, może on być podniesiony także przed wytoczeniem powództwa, gdy tylko wierzyciel zażąda od dłużnika spełnienia świadczenia. Jeżeli wierzyciel nie zgodzi się z podniesionym poza sądem zarzutem przedawnienia i pomimo to wystąpi do sądu z przedawnionym roszczeniem przeciwko dłużnikowi, to zdaniem komentującego, dłużnik w trakcie procesu powinien ponownie podnieść taki zarzut, chociażby z przyczyn dowodowych (może również powołać się przed sądem na wcześniejsze skorzystanie z tego zarzutu).
[wazne]Firmy windykacyjne, bowiem co do zasady w pozwie nie ujawniają, iż dłużnik podniósł zarzut przedawnienia a to zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. [/wazne]
Na chwilę obecną wystarczy, iż wyśle Pan do firmy windykacyjnej pismo o następującej treści „ W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty z dnia ….. informuję, iż z daleko idącej ostrożności wskazuję, iż przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu. Ponadto co jeszcze bardziej istotne nie przypominam sobie abym kiedykolwiek w przeszłości dopuścił się zaległości płatniczej względem wierzyciela pierwotnego.”
Natomiast w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty z sądu przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty należy zlecić profesjonalistą np. naszej firmie. Zarzut przedawnienia należy w sposób odpowiedni podnieść, wykazując przy tym, iż faktycznie do niego doszło a jednocześnie nie uznając przy tym samego długu co do zasady i nie przyznając, iż faktycznie firma windykacyjna skutecznie nabyła wierzytelność względem Pana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.