Bez kategorii

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniałam pracowników do 2009. Abonament płaciłam od początku mojej działalności tj. od 1992r. Z chwilą zwolnienia pracowników przestałam korzystać z radia jak i zaprzestałam opłacania abonamentu. Mam trzy pomieszczenia handlowe. Jak jestem w jednym pomieszczeniu, to muszę słyszeć, co się dzieje w drugich pomieszczeniach. Otrzymałam upomnienie z wezwaniem do zapłaty: wpłaty z tytułu abonamentu RTV za lata 2009 – 2013. Abonament płaciłam regularnie od początku mojej działalności. Uważałam, że skoro nie korzystam to nie muszę płacić. Jak udowodnić, że nie posiadam żadnego aparatu radiowego na sklepie. Uważam, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ nie wszyscy płacą uczciwie. Dlaczego ściga się osoby te, które kiedyś płaciły? Dlaczego tak bezczelnie zmuszają osoby do zapłaty tylko te, które już kiedyś płaciły i są w ewidencji? Prawie każdy obywatel ma satelitarną, ma kablówkę i nie wszyscy płacą abonament radiowo-telewizyjny bo nie zgłosili i tak ma być?

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 t. o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Po zakończeniu użytkowania odbiornika w lokalu powinna z kolei Pani wyrejestrować odbiornik z pod przedmiotowego adresu.
[wazne]W chwili obecnej powinna Pani niezwłocznie dokonać wyrejestrowania odbiornika z datą faktycznego zaprzestania korzystania z niego oraz opisać zaistniałą sytuację i wysłać informację do jednostki z jakiej otrzymała Pani upomnienie.[/wazne]
Jeżeli pomimo tego Poczta Polska zdecyduje się na ściągnięcie należności w postępowaniu egzekucyjnym to po otrzymaniu zawiadomienia o tym fakcie należy wnieść zarzuty. Zgodnie z art. 15 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucja administracyjna może być wszczęta po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zobowiązanemu pisemnego upomnienia, zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
Zgodnie z przepisem art. 33 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zobowiązany może wnieść zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, przy czym podstawą zarzutu mogą być wyłącznie okoliczności (przesłanki) wymienione w tym przepisie (w punktach 1 – 10). Zarzuty zgłaszane są w trakcie postępowania egzekucyjnego rozpatrywane są przez organ egzekucyjny, przy czym w myśl art. 34§1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 punkt 1-7, 9 i 10, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, przy czym na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela przysługuje zażalenie (art. 34§4 wymienionej ustawy).
[wazne]Jedną z podstaw zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest nieistnienie obowiązku – właśnie przedmiotowy zarzut powinna Pani podnieść w przypadku wszczęcia egzekucji przez Pocztę Polską. [/wazne]
Proszę jednak pamiętać, iż podnosząc zarzuty określone w art. 33 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zobowiązany powinien przedstawić dowody potwierdzające, że obowiązek nie istnieje, ponieważ nigdy nie powstał, albo wprawdzie powstał, ale wygasł z powodu wykonania lub z innych przyczyn wynikających wprost z przepisów prawa lub czynności prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.